Program Koordinatörleri

DOKTORA PROGRAMLARI
Programın AdıProgram KoordinatörüE-posta
Kamu Hukuku Doç.Dr. Özel ÜLGEN ADADAĞ
oulgen@gsu.edu.tr
Özel Hukuk Doç. Dr. Nur BOLAYIR
nbolayir@gsu.edu.tr
İşletme Prof.Dr. Volkan DEMİR vdemir@gsu.edu.tr
İktisat Doç.Dr.Sevgi GENCAY İNECİ sineci@gsu.edu.tr
Uluslararası İlişkiler Doç.Dr. Selcan SERDAROĞLU POLATAY

sserdaroglu@gsu.edu.tr

Felsefe Doç.Dr. Atakan ALTINÖRS
aaltinors@gsu.edu.tr
Siyaset Bilimi Doç.Dr. H.Özgür ADADAĞ

oadadağ@gsu.edu.tr

Medya ve İletişim Çalışmaları Prof.Dr. Kerem RIZVANOĞLU
krizvanoglu@gmail.com
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Programın AdıProgram KoordinatörleriE-posta
Kamu Hukuku Doç. Dr. Özen ÜLGEN ADADAĞ  oulgen@gsu.edu.tr
Özel Hukuk Doç. Dr. Nur BOLAYIR nbolayir@gsu.edu.tr
Uluslararası İlişkiler Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ARIKANLI zarikanli@gsu.edu.tr
Felsefe Doç. Dr. Atakan ALTINÖRS aaltinors@gsu.edu.tr
İşletme Prof.Dr. Ulun AKTURAN uakturan@gsu.edu.tr
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Prof.Dr. Ulun AKTURAN uakturan@gsu.edu.tr
İktisat Doç.Dr. Sevgi GENCAY İNECİ sineci@gsu.edu.tr
Medya ve İletişim Çalışmaları Doç.Dr. Özlem DANACI YÜCE odanaci@gsu.edu.tr
Siyaset Bilimi Dr.Öğr.Üyesi Cihan ÖZPINAR 

cozpinar@gsu.edu.tr

Stratejik İletişim Yönetimi Prof.Dr. İnci ÇINARLI icinarli@gsu.edu.tr
Fransız Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Atilla DEMİRCİOĞLU ademircioglu@gsu.edu.tr
Sosyoloji Doç. Dr. Feyza AK AKYOL feyzaak@gsu.edu.tr
İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Programın AdıProgram KoordinatörüE-posta
İşletme Prof.Dr. Aylin ATAAY SAYBAŞILI aataay@gsu.edu.tr

Pazarlama ve Lojistik Yönetimi

Prof. Dr. Ulun AKTURAN uakturan@gsu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler

Doç.Dr. Ali Faik DEMİR fdemir@gsu.edu.tr

Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler

Prof.Dr. İpek MERCİL imercil@gsu.edu.tr

Ekonomi Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi Mehtap İpek İŞLETEN mipek@gsu.edu.tr
Sağlık HukukuDr.Öğr.Üyesi Cihan YÜZBAŞIOĞLU 

cyuzbasioglu@gmail.com

Spor Hukuku Doç.Dr. Serap AMASYA samasya@gsu.edu.tr

İnsan Hakları Hukuku

Doç.Dr. Burak ÇELİK dbcelik@gsu.edu.tr
Pazarlama İletişim YönetimiProf.Dr. Banu Müjde KARSAK bkarsak@gsu.edu.tr

İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler

Doç.Dr. Nazlı AYTUNA ÜLBAY nulbay@gsu.edu.tr

Dijital Medya ve Görsel İşitsel Tasarım

Doç.Dr. Vildan Mahmutoğlu vmahmutoglu@gsu.edu.tr
Siyaset Bilimi Dr. Öğr. Üyesi Hakan YÜCEL hyucel@gsu.edu.tr
Finansal Ekonomi Prof. Dr. Salise İrem ZEYNELOĞLU izeyneloglu@gsu.edu.tr