Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

                                                                                                                 pazarlama iletişimi yönetimi tezsiz yl


1. Bu Program öğrencilerine/mezunlarına neler kazandırır?

Programı başarıyla tamamlayarak tezsiz yüksek lisans derecesi alma hakkını elde eden mezunlar, iletişim alanındaki yenilikçi ve yaratıcı gelişmeler konusunda bilgi sahibi olarak kurumsal pazarlama stratejileri geliştirme ve marka yönetim stratejileri üretme konularında uzmanlaşır. Öğrencilerimiz ayrıca, reklam kampanyalarına yönelik eleştirel analiz, stratejik ve analitik düşünme yetilerine de sahip olurlar.

2. Bu Programın farklı yönleri nelerdir? 

Program iş dünyasının ihtiyaçları ve değişen dünya ekonomisi koşulları göz önünde bulundurularak hazırlanmış, öncelikle reklam ve halkla ilişkiler alanlarını kapsayacak biçimde gelişmekte olan pazarlama iletişimi alanında bilimsel birikim sağlama ve nitelikli insan kaynağı sağlama amaçlarıyla oluşturulmuştur.

3. Bu Programda öğrenci olmak için kimler başvurabilir?

Programa sözlü sınav ile öğrenci alınmaktadır. Sınava katılmak için lisans eğitimini tamamlamış olmak gerekmektedir. Başvuru için lisans eğitim alanı/içeriği ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

(Ayrıca, Programa giriş sınavlarında uygulanan başvuru ve kabul koşulları için, başvuracağınız eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenci alım ilanına bakınız.)

4. Bu Programda haftada kaç̧ gün ve kaç̧ saat ders yapılıyor? 

Programda günde 3 saat olmak üzere haftada 5 gün ders yapılmaktadır.

5. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında bu Programda verilmesi öngörülen dersler hangileridir?

Program kapsamında Güz ve Bahar dönemlerinde açılması öngörülen dersler, “Medya Eleştirisi”, “Kurumsal İletişim”, “Pazarlama İlkeleri”, “Reklam ve Kampanya Analizleri”, “Görsel Kültür”, “Küreselleşme ve İletişim”, “Simgesel İletişim”, “Marka Yönetimi”, “Dijital Medya Yönetimi”, “Kriz İletişimi Yönetimi”, “Tüketim Sosyolojisi”, “İş Yönetimi İletişimi”, “İletişim ve İkna” ile “Araştırma Değerlendirme ve Sunum Teknikleri” şeklindedir.

6. Bu Programda sınavlar nasıl yapılıyor? Başarılı olmak için hangi düzeyin sağlanması gerekli? 

Programda her dersten sorumlu öğretim üyesinin önceden belirleyerek öğrencilere ilan edeceği şekilde, yazılı sınav, proje çalışmaları, sunumlar, atölye çalışmaları yapılmaktadır.

7. Tüm derslerde başarılı olmanın yanı sıra, bu Programı tamamlayabilmek için yapılması gereken herhangi bir çalışma var mı?

Programı tamamlamak için kredili dersleri ve dönem projesini başarıyla tamamlamak ve derse devam koşullarını yerine getirmek gerekmektedir. 

8. Bu Programı tamamlayanlar hangi dereceyi ve diploma türünü elde ederler? 

Programı başarı ile tamamlayanlar Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Diplomasını almaya hak kazanırlar.

9. Bu Programın mezunlarının bir üst derecedeki programlara devam etmeleri mümkün mü? 

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde öngörülen asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak için başvurabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin (bir bölümünün) yerine sayılabilir.

10. Bu Program mezunlarının mesleki profili hakkında ana hatlarıyla bilgi verebilir misiniz? 

Program, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamında açılan ilk tezsiz yüksek lisans programları arasında yer almakta ve 2006 yılından bu yana düzenli olarak mezun vermektedir. Kurumsal iletişim, pazarlama ve satış alanlarında uzman olan mezunlarımız, Türkiye’nin çeşitli kurum ve kuruluşlarında önemli roller üstlenmektedir.

11. Bu Programa ilişkin olarak kiminle iletişim kurulabilir? 

Program Koordinatörü Prof. Dr. Banu Müjde Karsak

Üniversitemizin 2020 tanıtım filmi için tıklayınız.

Bu programın ECTS sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir: https://ects.gsu.edu.tr/tr/program/programmedetails/39