İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

                                                                                                                      iletişim stratejileri ve halkla ilişkiler tezsiz yl


1. Bu Program öğrencilerine/mezunlarına neler kazandırır?

Günümüz dijital dönüşüm sürecine uyumlu, iş dünyasının farklı alanlarında etkili iletişim stratejileri üretebilen ve yönetebilen, bireyin ve toplumun gelişimine katkı sağlayan, yenilikçi, küresel koşulların gerektirdiği bilgi, farkındalık ve deneyim kazandırılması amaçlanmaktadır.

2. Bu Programın farklı yönleri nelerdir?

Program dijital dönüşümün getirdiği yeni iletişim süreçleri ile uyumlu, küresel eğilimleri dikkate alan ve etkileşime dayalı bir yüksek lisans eğitimi vermektedir. Programın eğitim içeriği, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının iş yapma, üretme koşulları, ihtiyaçları, toplumsal koşullar, küresel eğilimler ile ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar sentezlenerek oluşturulmuştur.

3. Bu Programda öğrenci olmak için kimler başvurabilir?

Programa sözlü sınav ile öğrenci alınmaktadır. Sınava katılmak için lisans eğitimini tamamlamış olmak gereklidir. Başvuru için lisans eğitim alanı/içeriği ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

(Ayrıca, Programa giriş sınavlarında uygulanan başvuru ve kabul koşulları için, başvuracağınız eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenci alım ilanına bakınız.)

4. Bu Programda haftada kaç̧ gün ve kaç̧ saat ders yapılıyor?

Programda günde 3 saat olmak üzere haftada 5 gün ders yapılmaktadır.

5. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında bu Programda verilmesi öngörülen dersler hangileridir?

Enformasyon Toplumu ve Örgütsel İletişim, Dijital Müşteri Deneyimi-I, İkna Stratejileri ve Dijital İletişim Yönetimi, Araştırma, Değerlendirme ve Sunum Teknikleri, Reklam Stratejileri, Halkla İlişkiler Kuramları ve Etiği.

Dijital Kültür, Dijital Müşteri Deneyimi-II, Marka Yönetimi, Halkla İlişkiler Stratejileri ve Dijital Uygulamalar, Dijital Medya Stratejileri.

6. Bu Programda sınavlar nasıl yapılıyor? Başarılı olmak için hangi düzeyin sağlanması gerekli?

Programda her dersten sorumlu öğretim üyesinin önceden belirleyeceği şekilde, yazılı sınav, proje çalışmaları, sunumlar, atölye çalışmaları yapılmaktadır.

7. Tüm derslerde başarılı olmanın yanı sıra, bu Programı tamamlayabilmek için yapılması gereken herhangi bir çalışma var mı?

Programı tamamlamak için kredili dersleri ve dönem projesini başarıyla tamamlamak ve derse devam koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

8. Bu Programı tamamlayanlar hangi dereceyi ve diploma türünü elde ederler?

Programı başarı ile tamamlayanlar Galatasaray Üniversitesi İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı Diplomasını almaya hak kazanırlar.

9. Bu Programın mezunlarının bir üst derecedeki programlara devam etmeleri mümkün mü?

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak için başvurabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin (bir bölümünün) yerine sayılabilir.

10. Bu Program mezunlarının mesleki profili hakkında ana hatlarıyla bilgi verebilir misiniz?

Program, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kapsamında açılan ilk tezsiz yüksek lisans programları arasında yer almakta ve 2003 yılından beri mezun vermektedir. Türkiye’nin kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında yöneticilik, liderlik  yapan,  girişimcilik örnekleri geliştiren, sivil toplum kuruluşlarında ve medyada önemli rolleri bulunan mezunlarımız geniş bir sosyal ağ oluşturmaktadırlar.

11. Bu Programa ilişkin olarak kiminle iletişim kurulabilir?

Program Koordinatörü Doç. Dr. Nazlı AYTUNA.

Bu programın ECTS sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://ects.gsu.edu.tr/program/programmedetails/42/13