Dijital Medya ve Görsel İşitsel Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı

                                                                 dijital medya ve görsel işitsel tasarım tezsiz yl

1. Bu Program öğrencilerine/mezunlarına neler kazandırır?

Dijital Medya ve Görsel İşitsel Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı görsel ve işitsel üretim alanlarındaki gelişme ve teknolojik yeniliklere koşut olarak radyo ve televizyon yayıncılığına ait bilgi birikiminin dijital medyaya uyarlanmasına yönelik uzmanlaşma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dijital medyanın yapısı gereği eğitimin de geleneksel yapıda kalmayıp sadece iletişim bilimleri içinde fakat derslerin yenilenmesini de yeni bir yaklaşımla oluşturulması gerekliliğini de doğurmuştur. Böylece öğrencilerin yenilikçi bir bakış açısıyla radyo televizyon yayıncılığının geleneksel yayıncılık içine sıkışmadan dijital medya mecrasına donanımlı olarak katılabilmesini sağlamak da amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Dijital Medya ve Görsel İşitsel Tasarım Programı, oluşturulan içeriği ile dijital medyada yayın yapabilen, sorunları çözümleyip kavrayabilen dijital medya profesyoneli adaylarını dijital iletişim platformları ve interaktif mecralardaki nitelikli iş gücü gereksinimlerini karşılayacak şekilde yetiştirir.

 

 

2. Bu Programın farklı yönleri nelerdir?

Dijital Medya ve Görsel İşitsel Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrenci yayıncılığın günümüzde ağırlık kazanan şeklini öğrenir. Dijital platformlarda yayıncılık yapabilmek için gerekli olan hem içerik oluşturmayı hem de ara yüz tasarlamayı bilir.

 

 

3. Bu Programda öğrenci olmak için kimler başvurabilir?

Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomalar denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların İngilizce veya Fransızca dilince Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından ( YDS/e- YDS/YÖKSİL) en az 50 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan ( TOEFL,DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlilik seviyesine sahip olmaları gerekir.

 

(Ayrıca, Programa giriş sınavlarında uygulanan başvuru ve kabul koşulları için, başvuracağınız eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenci alım ilanına bakınız.)

 

 

4. Bu Programda haftada kaç gün ve kaç saat ders yapılıyor?

Haftada 4 veya 5 günde 15 saat ders yapılır. Her iki dönemde de ders saati aynıdır.

 

 

5. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında bu Programda verilmesi öngörülen dersler hangileridir?

Dijital Prodüksiyon ve Post Prodüksiyon, Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya, Gelenekselden Dijitale Değişen TV Formatları, Dijital Medya Endüstrisi, Etkileşimli Belgesel.

 

Web Radyo, Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü, Yeni Medyada Kullanıcı Deneyimi Tasarımı, İnteraktif Reklam, İzleyici Araştırmaları.

 

6. Bu Programda sınavlar nasıl yapılıyor? Başarılı olmak için hangi düzeyin sağlanması gerekli?

Sınavlar uygulamalı, yazılı ve ödev şeklinde dersin hocasının uygun gördüğü şekilde yapılır.  Öğrencilerin başarılı bir şekilde mezun olabilmesi için Genel Ağırlıklı Not Ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.75 olmalıdır.  Diplomayı hak kazanmak için öğrenciler en az 90 AKTS toplamalıdır. 

 

 

7. Tüm derslerde başarılı olmanın yanı sıra, bu Programı tamamlayabilmek için yapılması gereken herhangi bir çalışma var mı?

Tüm derslerin başarıyla bitiren öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca bitirme projesini de başarıyla bitirmelidir.

 

 

8. Bu Programı tamamlayanlar hangi dereceyi ve diploma türünü elde ederler?

Programı başarıyla bitiren öğrenci, tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olur.

 

 

9. Bu Programın mezunlarının bir üst derecedeki programlara devam etmeleri mümkün mü?

Bu programın mezunları, gerekliliklerini sağladıkları takdirde, bir üst programa devam edebilir.

 

 

10. Bu Program mezunlarının mesleki profili hakkında ana hatlarıyla bilgi verebilir misiniz?

Dijital Medya ve Görsel İşitsel Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programında yeni bir program olduğu için henüz mezunu bulunmamaktadır.

 

 

11. Bu Programa ilişkin olarak kiminle iletişim kurulabilir?

Programa ilişkin olarak program koordinatörüyle iletişime geçilebilir: Doç. Dr. Vildan Mahmutoğlu    

 

Bu Programın ECTS sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://ects.gsu.edu.tr/tr/program/programmedetails/191