Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

1. Bu Program öğrencilerine/mezunlarına neler kazandırır?

Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları Türkiye toplumunu anlamak için sosyal bilimlerinin sağladığı gerekli düşünsel donanıma sahip olurlar ve günümüz Türkiye’sinin sorunlarına analitik ve çok boyutlu bir yaklaşım geliştirebilirler. Program mezunları Türkiye toplumunun özelliklerini, beklentilerini, inançlarını ve kültürel, sosyal ve politik değişim süreçlerini kavrayarak, süreçleri karşılaştırmalı olarak değerlendirebilecek özgür, bağımsız ve eleştirel düşünme yetisi edinirler. Ayrıca faaliyet gösterdikleri alanlarda çeşitli sorunları tanımlayabilir, inceleyebilir, çözüm yolları sunabilir, bağımsız araştırma ve çalışmalar yürütebilir, özgün projeler üretebilir veya projelere katkı sağlayabilirler.

2. Bu Programın farklı yönleri nelerdir?

Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler Tezsiz Yüksek Lisans Programı Türkiye’nin nadir sosyoloji yönelimli bir programlarından biridir. Öğrencilere sosyoloji bilgisinin farklı iş kollarında nasıl değerlendirilebileceğini öğretir.

3. Bu Programda öğrenci olmak için kimler başvurabilir?

Program Türkiye toplumunu daha iyi tanımak, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet,  çevresel ve kültürel değerleri önemseme ve koruma konusunda bilinç düzeylerini yükseltmek ve çalıştıkları iş kollarında farklı ve başarılı olmak isteyen bütün öğrencilere açıktır.

Başvuru koşulları: Adayların dört yıllık bir lisans diplomasına sahip veya hak kazanmış olmaları gereklidir. Yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gereklidir. Adayların İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50 puan almaları veya Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan (TOEFL, DELF veya DALF) eşdeğer puan almaları gereklidir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe bilgi seviyelerini gösterir TÖMER C1 belgesi ile birlikte başvurmaları gerekir. Ayrıca ana dilleri dışında başvuracakları programın öngördüğü yabancı dil yeterlik seviyesine sahip olmaları gerekir.

Kesin kayıt koşulları: Sözlü bilim sınavını geçmek ve gerekli dil belgesini sunmak

(Ayrıca, Programa giriş sınavlarında uygulanan başvuru ve kabul koşulları için, başvuracağınız eğitim-öğretim yılına ilişkin öğrenci alım ilanına bakınız.)

 

4. Bu Programda haftada kaç gün ve kaç saat ders yapılıyor?

Programda hafta içi dört gün akşamları saat 19.00-22.00 arasında hafta sonu ise Cumartesi günleri sabah 10.30-13.30 arasında ders yapılmaktadır.

5. Bu Programda sınavlar nasıl yapılıyor?

Programda sınavlar, yazılı sınav, ödev ve sunum şeklinde gerçekleştirilmektedir.

6. Tüm derslerde başarılı olmanın yanı sıra, bu Programı tamamlayabilmek için yapılması gereken herhangi bir çalışma var mı? Başarılı olmak için hangi düzeyin sağlanması gerekli?

Öğrenci, programda yer alan seminer dersi ile tüm zorunlu dersten başarılı olmalıdır (60 AKTS). Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun 4.00 üzerinden en az 2.00 (CC) olması, ders aşamasını başarı ile tamamlayabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.75 olması gerekir. Derslerden başarılı olan öğrenci Program süresince edindiği bilgiler ve araştırma teknikleri doğrultusunda gerçekleştirdiği saha çalışmasını içeren Dönem Projesini hazırlayarak başarılı olmalıdır. (30 AKTS)

7. Bu Programı tamamlayanlar hangi dereceyi ve diploma türünü elde ederler?

Programı tamamlayan öğrenciler tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

8. Bu Programın mezunlarının bir üst derecedeki programlara devam etmeleri mümkün mü?

Programı tamamlayan öğrenciler doktora programlarına devam edemezler.

9. Bu Program mezunlarının mesleki profili hakkında ana hatlarıyla bilgi verebilir misiniz?

Programı bitiren öğrenciler şirketlerin araştırma, reklam, pazarlama ve insan kaynakları bölümlerinde, medya alanında, kamuoyu araştırma şirketlerinde, reklam şirketlerinde ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmaktadırlar.

10. Bu Programa ilişkin olarak kiminle iletişim kurulabilir?

Program ile ilgili Program Koordinatörü Doç. Dr. İpek MERÇİL (imercil@gmail.comile iletişime geçilebilir.

Üniversitemizin 2020 tanıtım filmi için tıklayınız.

Bu Programın ECTS sayfasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 

https://ects.gsu.edu.tr/tr/program/programmedetails/45