Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri : İlk dört yarıyıl öğrenci katkı payı ödemezler. Beşinci yarıyıldan itibaren öğrenci katkı payı öderler. (2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payı : 154,00 TL’dir.)

Doktora öğrencileri : İlk sekiz yarıyıl öğrenci katkı payı ödemezler. Dokuzuncu yarıyıldan itibaren öğrenci katkı payı öderler. (2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payı : 154,00 TL’dir.)

2022 - 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin Uygulanacak Öğrenim Ücretleri

Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı  
Programın Adı HaftalıkKredi/
Saati
Kredi Başına
Ücret
Yarıyıl Öğrenim Ücreti HaftalıkKredi/
Saati
Kredi Başına
Ücret
Yarıyıl Öğrenim Ücreti  
İşletme 18 1100,00 TL 19,800,00 TL 18 1100,00 TL 19,800,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir.
III Yarıyılda       0,00 TL         0,00 TL        
Pazarlama ve Lojistik Yönetimi 18 1100,00 TL 19,800,00 TL 18 1100,00 TL 19,800,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir.
III Yarıyılda       0,00 TL      0,00 TL        
Uluslararası İlişkiler 12 1100,00 TL 13.200,00 TL 12 1100,00 TL 13.200,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
III Yarıyılda  6 1100,00 TL 6.600,00 TL        
İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler 15 1100,00 TL 16.500,00 TL 15 1100,00 TL 16.500,00 TL   Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Pazarlama İletişimi Yönetimi 15 1100,00 TL 16.500,00 TL 15 1100,00 TL 16.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır  
Dijital Medya ve Görsel ve İşitsel Tasarım 15 1100,00 TL 16.500,00 TL 15 1100,00 TL 16.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler 15 1100,00 TL 16.500,00 TL 15 1100,00 TL 16.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Siyaset Bilimi 15 1100,00 TL 16.500,00 TL 15 1100,00 TL 16.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Finansal Ekonomi 15 1100,00 TL 16.500,00 TL 15 1100,00 TL 16.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Ekonomi Hukuku 15 1100,00 TL 16.500,00 TL 15 1100,00 TL 16.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
İnsan Hakları Hukuku 15 1100,00 TL 16.500,00 TL 15 1100,00 TL 16.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Sağlık Hukuku 15 1100,00 TL 16.500,00 TL 15 1100,00 TL 16.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır

 

Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı  
Programın Adı HaftalıkKredi/
Saati
Kredi Başına
Ücret
Yarıyıl Öğrenim Ücreti HaftalıkKredi/
Saati
Kredi Başına
Ücret
Yarıyıl Öğrenim Ücreti  
İşletme 18 950,00 TL 17,100,00 TL 18 950,00 TL 17,100,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir.
III Yarıyılda       0,00 TL         0,00 TL        
Pazarlama ve Lojistik Yönetimi 18 950,00 TL 17,100,00 TL 18 950,00 TL 17,100,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir.
III Yarıyılda       0,00 TL           0,00 TL        
Uluslararası İlişkiler 12 950,00 TL 11.400,00 TL 12 950,00 TL 11.400,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
III Yarıyılda  6 950,00 TL 5.700,00 TL        
İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler 15 950,00 TL 14.250,00 TL 15 950,00 TL 14.250,00 TL   Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Pazarlama İletişimi Yönetimi 15 950,00 TL 14.250,00 TL 15 950,00 TL 14.250,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır  
Dijital Medya ve Görsel İşitsel Tasrım 15 950,00 TL 14.250,00 TL 15 950,00 TL 14.250,00 TL   Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 15 950,00 TL 14.250,00 TL 15 950,00 TL 14.250,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler 15 950,00 TL 14.250,00 TL 15 950,00 TL 14.250,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Siyaset Bilimi 15 950,00 TL 14.250,00 TL 15 950,00 TL 14.250,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Finansal Ekonomi 15 950,00 TL 14.250,00 TL 15 950,00 TL 14.250,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Ekonomi Hukuku 15 950,00 TL 14.250,00 TL 15 950,00 TL 14.250,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
İnsan Hakları Hukuku 15 950,00 TL 14.250,00 TL 15 950,00 TL 14.250,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Sağlık Hukuku 15 950,00 TL 14.250,00 TL 15 950,00 TL 14.250,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır

 

Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı  
Programın Adı HaftalıkKredi/
Saati
Kredi Başına
Ücret
Yarıyıl Öğrenim Ücreti HaftalıkKredi/
Saati
Kredi Başına
Ücret
Yarıyıl Öğrenim Ücreti  
İşletme 18 700,00 TL 12,600,00 TL 18 700,00 TL 12,600,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir.
III Yarıyılda       0,00 TL         0,00 TL        
Pazarlama ve Lojistik Yönetimi 18 700,00 TL 12,600,00 TL 18 700,00 TL 12,600,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir.
III Yarıyılda       0,00 TL           0,00 TL        
Uluslararası İlişkiler 12 700,00 TL 8.400,00 TL 12 700,00 TL 8.400,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
III Yarıyılda  6 700,00 TL 4.200,00 TL        
İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler 15 700,00 TL 10.500,00 TL 15 700,00 TL 10.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Pazarlama İletişimi Yönetimi 15 700,00 TL 10.500,00 TL 15 700,00 TL 10.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 15 700,00 TL 10.500,00 TL 15 700,00 TL 10.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler 15 700,00 TL 10.500,00 TL 15 700,00 TL 10.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Siyaset Bilimi 15 700,00 TL 10.500,00 TL 15 700,00 TL 10.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Finansal Ekonomi 15 700,00 TL 10.500,00 TL 15 700,00 TL 10.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Ekonomi Hukuku 15 700,00 TL 10.500,00 TL 15 700,00 TL 10.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
İnsan Hakları Hukuku 15 700,00 TL 10.500,00 TL 15 700,00 TL 10.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Sağlık Hukuku 15 700,00 TL 10.500,00 TL 15 700,00 TL 10.500,00 TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
Güz YarıyılıBahar Yarıyılı
Programın Adı HaftalıkKredi/ Saati Kredi Başına Ücret Yarıyıl Öğrenim Ücreti HaftalıkKredi/ Saati Kredi Başına Ücret Yarıyıl Öğrenim Ücreti
İşletme 18 550.- TL 9.900.-TL 18 550.- TL 9.900.-TL Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir.
III Yarıyılda 18 0.- TL 0.-TL
Pazarlama ve Lojistik Yönetimi 18 550.- TL 9.900.-TL 18 550.- TL 9.900.-TL Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir.
III Yarıyılda 18 0.- TL 0.-TL
Uluslararası İlişkiler 12 550.-TL 6.600-TL 12 550.-TL 6.600-TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
III Yarıyılda 6 550.- TL 6.600.-TL
İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler 15 550.- TL 8.250.-TL 9 550.- TL 8.250.-TL Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Pazarlama İletişimi Yönetimi 15 550.- TL 8.250-TL 15 550.- TL 8.250-TL Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 15 550.- TL 8.250-TL 15 550.- TL 8.250-TL Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler 15 550.- TL 8.250-TL 15 550.- TL 8.250-TL Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Siyaset Bilimi 15 550.- TL 8.250-TL 15 550.- TL 8.250-TL Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Finansal Ekonomi 15 550.- TL 8.250-TL 15 550.- TL 8.250-TL Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Ekonomi Hukuku 15 550.- TL 8.250-TL 15 550.- TL 8.250-TL Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
İnsan Hakları Hukuku 15 550.- TL 8.250-TL 15 550.- TL 8.250-TL Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.

Öğrenim ücretleri her eğitim ve öğrenim yılı başında yeniden düzenlenir ve belirlenir.