Spor Yönetimi Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Alım İlanı

spor yönetimi afişi (1)

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Spor Yönetimi Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrenci Alım İlanı için tıklayınız.

GSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu işbirliğiyle düzenlenen yabancı dil sınavına ilişkin bilgiler için tıklayınız.

2022-2023 GÜZ Yarıyılında öğrenime başlayacak öğrencilere uygulanacak öğrenim ücretleri için tıklayınız.

TÜRKİYE’NİN İLK DİSİPLİNLERARASI SPOR YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ’NDE!

Spor Yönetimi Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans Programımız, spor endüstrisindeki hızlığı büyüme, spor alanında elde edilen uluslararası başarıların ülkemiz için önemli katkıları ve spora duyulan ilginin sürdürülebilir niteliğinin, yetkin spor profesyonellerine ve spor liderlerine olan ihtiyacı artırdığı dikkate alınarak ve ülkemiz tarihinde farklı spor dallarında öncü girişimlerde bulunmayı gelenekselleştirmiş Galatasaray’dan, bu başarı hikayesinin çıkış noktası olan Mekteb-i Sultani’den, uluslararası platformda ülkemizin tanıtımına en iyi şekilde hizmet eden unutulmaz başarıların çoşku veren hatıralarından alınan ilhamla tasarlandı.

Bu Programımızla, bilime dayalı, kural, ilke ve metotları bilen ve uygulayabilen, dijital çağın gerekliliklerine uygun etkili yönetim ve iletişim stratejileri oluşturabilen, uluslararası gelişmelere uyumlu ve öncü, hizmet kalitesinin ve spor performansının arttırılmasına yönelik planlama ve stratejiler geliştirebilen spor profesyonellerinin yetiştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz.

Benzerlerin ayrılan yönü; DİSİPLİNLERARASI İÇERİĞİ!

Spor Yönetimi Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans Programımız, disiplinler arası bir yaklaşımla, hukuk, işletme, finans, sosyoloji, iletişim ve mühendislik bilimlerini kapsayarak Türkiye’de sporun gelişmesine katkı sunan yenilikçi ve çok yönlü bir eğitim programı niteliğindedir.

Bu doğrultuda, Programda yer alması öngörülen dersler şöyle:

 Spor Organizasyonları Yönetimi ve Spor Yöneticiliği Spor Ekonomisi ve Finansmanı Marka Yönetimi Sporun Örgütlenmesi & Spor Hukuku Sözleşmeleri Spor Yargısı & Spor Disiplin ve Ceza Hukuku Dijital Dönüşüm, Dijitalleşme ve Paydaş Deneyimi Spor Analitiği Etkili İletişim ve İkna Kurumsal İletişim Spor Sosyolojisi Sporda Cinsiyet Eşitliği

DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Program süresi ve süreci

Programın tamamı üç yarıyıl sürüyor.

Ders aşamasının iki yarıyılda tamamlanması gerekiyor, bitirme projesi için geriye üçüncü yarıyıl kalıyor.

Program sürecine ilişkin bilgiler için tıklayınız.

Kayıt Kabul Koşulları

Spor Yönetimi Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru şartlarının karşılanması için adayların, hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi veya dengi, siyasal bilgiler, iletişim veya mühendislik fakültelerinin mezunu olmaları koşulunun yanı sıra, KPDS/ÜDS/YDS/eYDS’ye eşdeğeri sınavlardan veya Galatasaray Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 50 puan elde etmiş olmak koşulunu karşılamaları gerekir.

GSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu işbirliğiyle düzenlenen yabancı dil sınavına ilişkin bilgiler için tıklayınız.

Uluslararası kabul gören ve geçerliliğini Senatonun onayladığı bir sınavdan eşdeğer puan alanlar da ilgili yabancı dil koşulunu yerine getirmiş kabul edilirler.

Başvuran adayların programa kesin kayıt yaptırabilmeleri için ise, yapılacak sözlü bilim sınavından alacakları notların eşit ağırlıklı ortalaması şeklinde hesaplanacak nihai başarı notlarının 100 tam not üzerinden en az 65 olması ve en yüksek nottan başlayarak yapılacak başarı notu sıralamasında kontenjan dahilinde kalmaları gerekir.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Spor Yönetimi Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrenci Alım İlanı için tıklayınız.

Program ücreti

2022-2023 GÜZ Yarıyılında öğrenime başlayacak öğrencilere uygulanacak öğrenim ücretleri için tıklayınız.

Görüşmek dileğiyle, sağlıkla kalın.