Derslere ekle/bırak ve kesin kayıt için yapılması gerekenler

Derslere ilişkin ekle/bırak ve kesin kayıt aşamaları şöyledir:

  • Öğrencilerimiz değiştirmek istedikleri dersleri danışmanlarına önerirler (yüz yüze, elektronik posta yoluyla vb. Danışmanla iletişim kurulamaması halinde SBE'nin ilgili program görevlisine başvurulabilir.)
  • Öğrencilerimizin ders bırakma talepleri uygunsa, danışman o dersleri Otomasyon üzerinde "beklemeye al"ır.
  • Öğrencilerimiz kayıtlı oldukları program için gerekli ders seçme koşullarını sağlayan ve ilgili yarıyıl almaları gereken AKTS miktarını karşılayan yeni dersleri seçerler.
  • Danışman yeni dersleri onaylar.
  • Otomasyon Sistemi üzerinde yanında "Onaylandı" ibaresi görülmeyen derslere kesin kayıt işlemi tamamlanmamış demektir. Bu durumda ilgili öğrenci o derse kayıtlı değil demektir; dolayısıyla o dersin sınavlarına katılamaz ve o ders öğrencinin transkriptinde yer almaz.
  • Yukarıda açıklanan işlemler sonucunda, öğrencilerimizin de seçtikleri dersler için Otomasyon Sistemi üzerinde "Onaylandı" ibaresini bulunduğunu kontrol etmeleri ve gerekiyorsa danışmanlarıyla görüşmeleri önem taşımaktadır.
  • Başarılar dileklerimizle.