2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Bursu Sınav Sonucu

100/2000 YÖK Doktora Bursu Sınav Sonucu

 

Adı Soyadı T.C. Kimlik No Başvuru Yapılan Anabilim Dalı/ Program Alt Alan Sınav Başarı Puanı 

Me** EL****

13*****34

Kamu Hukuku Anabilim Dalı/Kamu Hukuku Doktora

İnsan Hakları Hukuku

84,563 / Başarılı

 

Enstitüde kesin kayıt işlemlerinin yapılması: 19-21 Eylül 2022

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kesin kayıt yaptıracak adayların aşağıdaki belgeleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne ilan edilen tarihler arasında şahsen teslim etmeleri zorunludur, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

-Başvuru koşullarına uygun olarak son altı ay içinde çektirilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm).

-Adayın adli sicil kaydı olmadığını gösterir belgenin e-devlet çıktısı.

-Güncel SGK Hizmet Döküm Belgesi (E-devletten alınacak çıktıların barkotlu olması zorunludur.)

-Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge veya askerliklerine karar aldırdıklarına dair “Askerlik Durumu Müsaade Belgesi” (2 adet). (Bakaya durumunda olanların veya askeri mahkemede yargılaması devam edenlerin kaydı yapılmaz.)

-Aday tarafından doldurulacak form (Kayıt işlemleri sırasında ilgili Enstitümüzden temin edilecektir).