2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Alım İlanı, Sınav Tarihleri ve Diğer Hususlar

Enstitümüz tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için öğrenci alımı amacıyla gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Bu süreçte olası hatırlatma ve bilgilendirme mesajlarından haberdar olmak için Enstitümüzün sosyal medya hesabına başvurulabilir.

Instagram: https://www.instagram.com/galatasaray_univ_sbe/

Twitter: https://twitter.com/sbegsu 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gsu-sbe-gsu-aa1110258/

Tam metin: 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ENSTİTÜMÜZ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIM İLANI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS programları için öğrenci alım sınavları aşamaları ve zamanları

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS programları için tezsiz yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavı

2022 - 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin Uygulanacak Öğrenim Ücretleri

NOT:

- Programlarımızdaki akademik süreçler hakkında bilgi almak için program koordinatörlerimizle iletişim kurulabilir.

- Programlarımızda önceki eğitim-öğretim yıllarında açılan derslerin listelerin listeleri için Üniversitemiz AKTS sayfasında "yüksek lisans" sekmesi

altında ilgili program seçilebilir. Üniversitemizin ders listelerinde güncelleme yapma hakkı saklıdır.