2021-2022 Bahar Yarıyılında Dersler ve Eğitim-Öğretim Esasları

Değerli Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimiz,

2021-2022 eğitim-öğretim yılı BAHAR yarıyılı ders programı aşağıda yer aldığı şekilde karara bağlanmıştır.

Bildiğiniz gibi ders seçim sistemi 16.02.2022, çarşamba günü GSÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinde devreye girecektir.
Kayıt yenileme işlemlerinin öğrencilerimiz tarafından 18.02.2022, cuma günü mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir.
- Daha önce başarısız olduğu ders yerine, bir başka ders alacak öğrencilerimiz
için DERS SAYDIRMA İŞLEM FORMU'nun ekle/bırak tarihi sonuna kadar Enstitümüze teslim edilmesi zorunludur.

2021-2022 Bahar Yarıyılında Çevrim İçi ve Yüz Yüze Yapılacak Dersler (Güncellenmiştir)

2021-2022 eğitim-öğretim yılı BAHAR yarıyılının başlamasıyla birlikte,

Üniversitemiz Senatosunun 10.02.2022 tarihli toplantısında alınan ilgili kararlar ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda,
- Yüz yüze ve çevrim içi yapılan tüm derslerin ara sınavları ile yarıyıl sonu (final) sınavları Üniversitemiz yerleşkesinde yüz yüze düzenlenecektir.
- 21.02.2022 tarihinden itibaren tüm tez savunma sınavları Üniversitemiz yerleşkesinde yüz yüze düzenlenecektir.
- 21.02.2022 tarihinden itibaren tüm doktora yeterlik sınavları Üniversitemiz yerleşkesinde yüz yüze düzenlenecektir.
- Bahar yarıyılında doktora tez önerisi ve tez izleme komitesi toplantılarının çevrim içi yapılması mümkün olacaktır.
- Tezsiz yüksek lisans programlarımızdaki bitirme projesi konu kayıt ve teslim süreçleri (herhangi savunma sınavı içermediğinden) çevrim içi olarak yürütülecektir.
Hepimiz için çok güzel, sağlıklı ve verimli bir bahar yarıyılı olmasını diliyoruz.
Kolaylıklar ve başarılar dileklerimizle.