COVID-19 ONLINE AKADEMİK FAALİYETLER İÇİN FORMLAR

 • Dönem projelerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı GÜZ yarıyılında çevrimiçi teslimi sürecinde kullanılacak form
 •  GSÜ SBE- Dönem Projesi Online Teslim Formu

 • Online tez (yüksek lisans ve doktora) savunma süreci için gerekli formlar
 • SAV1: TEZ ÇALIŞMASI ONLINE TESLİM FORMU
 • SAV2: ONLINE TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN JÜRİ ÖNERİ FORMU
 • SAV3: ONLINE TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN ZAMAN BİLDİRİM FORMU
 • SAV4: TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÜYESİ ONLINE OY BEYAN FORMU
 • SAV5: ONLINE TEZ SAVUNMA SINAVI SONUÇ TUTANAĞI
 • OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU

 • Uzaktan tez izleme komitesi toplantısı için gerekli formlar
 • TİZ1: UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI ZAMAN BİLDİRİM FORMU
 • TİZ2: UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYESİ OY BEYAN FORMU
 • TİZ3: UZAKTAN TEZ İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI SONUÇ TUTANAĞI
 • OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU

 • Online tez önerisi savunması süreci için gerekli formlar
 • TÖ1: ONLINE TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI için TEZ İZLEME KOMİTESİ ve TEZ KONUSU ÖNERİ FORMU
 • TÖ2: ONLINE TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI ZAMAN BİLDİRİM FORMU
 • TÖ3: TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYESİ ONLINE OY BEYAN FORMU
 • TÖ4: ONLINE TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI SONUÇ TUTANAĞI
 • OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU

 • Online doktora yeterlik sınavı süreci için gerekli formlar
 • DY1: ONLINE DOKTORA YETERLİK SINAVI TALEP FORMU
 • DY2: ONLINE DOKTORA YETERLİK SINAVI ZAMAN BİLDİRİM FORMU
 • DY3: DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ ÜYESİ ONLINE OY BEYAN FORMU
 • DY4: ONLINE DOKTORA YETERLİK SINAVI SONUÇ TUTANAĞI
 • OKK: ONLINE SÜREÇLERDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU