Doktora, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Üniversitemiz, Bologna sürecinin ülkemizde uygulanmaya başlaması ile birlikte, kredi ve notlandırma sistemini ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemini) prensiplerine göre düzenlemektedir. Bu nedenle Doktora & Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları, ECTS sistemi üzerinden görüntülenmektedir.

Doktora Programları


Tezli Yüksek Lisans Programları


Tezsiz Yüksek Lisans Programları