Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri : İlk dört yarıyıl öğrenci katkı payı ödemezler. Beşinci yarıyıldan itibaren öğrenci katkı payı öderler. (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payı : 129,00 TL’dir.)

Doktora öğrencileri : İlk sekiz yarıyıl öğrenci katkı payı ödemezler. Dokuzuncu yarıyıldan itibaren öğrenci katkı payı öderler. (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payı : 129,00 TL’dir.)

2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Uygulanacak Öğrenim Ücretleri :

Güz YarıyılıBahar Yarıyılı
Programın Adı HaftalıkKredi/ Saati Kredi Başına Ücret Yarıyıl Öğrenim Ücreti HaftalıkKredi/ Saati Kredi Başına Ücret Yarıyıl Öğrenim Ücreti
İşletme 18 550.- TL 9.900.-TL 18 550.- TL 9.900.-TL Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir.
III Yarıyılda 18 0.- TL 0.-TL
Pazarlama ve Lojistik Yönetimi 18 550.- TL 9.900.-TL 18 550.- TL 9.900.-TL Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir.
III Yarıyılda 18 0.- TL 0.-TL
Uluslararası İlişkiler 12 550.-TL 6.600-TL 12 550.-TL 6.600-TL Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
III Yarıyılda 6 550.- TL 6.600.-TL
İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler 15 550.- TL 8.250.-TL 9 550.- TL 8.250.-TL Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Pazarlama İletişimi Yönetimi 15 550.- TL 8.250-TL 15 550.- TL 8.250-TL Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 15 550.- TL 8.250-TL 15 550.- TL 8.250-TL Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler 15 550.- TL 8.250-TL 15 550.- TL 8.250-TL Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Siyaset Bilimi 15 550.- TL 8.250-TL 15 550.- TL 8.250-TL Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Finansal Ekonomi 15 550.- TL 8.250-TL 15 550.- TL 8.250-TL Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Ekonomi Hukuku 15 550.- TL 8.250-TL 15 550.- TL 8.250-TL Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
İnsan Hakları Hukuku 15 550.- TL 8.250-TL 15 550.- TL 8.250-TL Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.