TEZSİZ PROGRAMLARIMIZDA DÖNEM PROJELERİ İÇİN KONU KAYIT (Şubat 2022) VE TESLİM (Haziran 2022) SÜREÇLERİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

DÖNEM PROJELERİ İÇİN

KONU KAYIT VE TESLİM SÜREÇLERİ

(2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için geçerlidir)

 

1. Öğrenci, “Dönem Projesi” dersine yazıldığı yarıyılın başında danışmanıyla iletişim kurar.

Danışman ve öğrenci dönem projesi konusunu belirler.

Belirlenen konuyu içeren “Dönem Projesi KAYIT Formu” doldurulur ve danışman bu formu GSÜ SBE’nin ilgili programdan sorumlu görevlisinin e-posta hesabına (bkz.aşağıda TABLO 1) gönderir.

DİKKAT! Önceki yarıyılda dönem projesi kayıt formu SBE’ye gönderilmiş öğrencilerimiz için de yeniden form gönderilmesi gerekmektedir.

 

- Dönem projesi kayıt formunun gönderilmesi için son tarih: 11 Mart 2022

  

2. Öğrenci, dönem projesini Enstitümüz Proje Yazım Kılavuzundaki (http://dosya.gsu.edu.tr/Sayfalar/2019/2/proje-yazim-kilavuzu-176.doc) kurallara uygun şekilde hazırlar ve danışman öğretim üyesine mail ekinde gönderir.

DİKKAT! Öğrenciler için;

- Final dönemi son teslim tarihi: 6 Haziran 2022

- Final döneminde “F” notu alarak “başarısız” olan dönem projeleri için bütünleme dönemi ve en son teslim tarihi: 27 Haziran 2022

 

3. Danışman, gönderilen dönem projesini inceler, metne son şeklinin verilmesi için ilgili öğrenci ile haberleşerek çalışmaların son aşamalarını tamamlatır.

DİKKAT! Danışmanlar için;

Final döneminde SBE’ye teslim ve not giriş son tarihi: Otomasyon sisteminin kapanış tarihi

Bütünleme döneminde SBE’ye teslim not giriş son tarihi: Otomasyon sisteminin kapanış tarihi

 

4. Danışman, teslime hazır olduğuna karar verdiği dönem projesi için benzerlik endeksi toplam oranını gösteren raporu Üniversitemizde uygulanması kabul edilmiş sistemden alır.

Söz konusu oran, hazırlanmış çalışmanın konusu, içeriği ve yararlandığı kaynaklar itibarıyla uygun görülmediği takdirde, danışman bu oranın azaltılması için gerekli çalışmaların yapılmasını öğrenciden talep eder ve uygun oran elde edilene kadar projenin GSÜSBE'ye teslimi süreci ilerlemez.

 

5. Danışman, teslim edilecek dönem projesi için DönemProjesi TESLİM Formu”nu doldurur ve imzalar.

Danışman, ilgili dönem projesi için doldurduğu “GSÜ SBE Dönem Projesi Teslim Formu”nda, ilgili raporda yer alan benzerlik endeksi toplam oranını uygun gördüğünü ve metinde intihal oluşturan nitelikte içerik tespit edilmediğini belirtir. Aksi durumda, danışman projeyi “Başarılı” olarak kabul etmez ve ilgili öğrencinin notunu sisteme “Başarısız” olarak girer.

 

6. Danışman, GSÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden ilgili dönem projesi için not girişini yapar.

 

7. Danışman kendi kurumsal e-posta hesabından, ilgili öğrencinin ad-soyad, öğrenci no ve program bilgilerini belirterek, GSÜ SBE’nin ilgili programdan sorumlu görevlisinin e-posta hesabına (bkz.aşağıda TABLO 1) aşağıdaki dokümanları gönderir:

   1. Teslim edilen dönem projesine ilişkin olarak danışman tarafından doldurulmuş ve imzalanmış “Dönem Projesi TESLİM Formu”.

   2. Teslim edilen dönem projesinin son şeklinin içeren dijital dosya (pdf veya word formatında).

   3. Teslim edilen dönem projesine ilişkin benzerlik endeksi raporunun “%” ile ifade edilen toplam oranı gösteren, çalışmanın ve hazırlayan öğrencinin bilgilerinin de yer aldığı ilk sayfası.

   4. Teslim edilen dönem projesine verilen notu GSÜ Öğrenci Otomasyon sistemi üzerinde gösteren sayfanın fotoğrafı.

 

- Söz konusu elektronik posta mesajı danışman tarafından, yukarıda belirtilen tüm ekleri içerecek şekilde GSÜ SBE’ye ulaştırılmadıkça, ilgili öğrencinin mezuniyet işlemleri tamamlanamaz.

 

- GSÜ SBE’ye gönderilen dokümanların örnekleri danışman tarafından 3 yıl boyunca saklanmalıdır.


İLGİLİ FORMLAR:

Tezsiz Yüksek Lisans Programları Dönem Projesi KAYIT Formu

Tezsiz Yüksek Lisans Programları Dönem Projesi TESLİM Formu


·        TABLO 1 – GSÜ SBE görevlileri


Program Adı

SBE Görevli

e-posta Adresi

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

Esra ERGÖR

eergor@gsu.edu.tr

Pazarlama ve Lojistik Yönetim

Tezsiz Yüksek Lisans

Fatma AY

fay@gsu.edu.tr

Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans

Çiğdem GÜLER

cguler@gsu.edu.tr

Sağlık Hukuku

Pınar AĞAR CEBECİ

pacebeci@gsu.edu.tr

Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans

Hasan Yücel KARADERE

hykaradere@gsu.edu.tr

Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans

Çiğdem GÜLER

cguler@gsu.edu.tr

Pazarlama ve İletişim Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans

Filiz EKER

feker@gsu.edu.tr

İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans

Aygül HIDIRLAR ERGÜN

ahidirlar@gsu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler

Tezsiz Yüksek Lisans

Filiz EKER

feker@gsu.edu.tr

İnsan Hakları Hukuku

Tezsiz Yüksek Lisans

Merve ÜSTÜN

mustun@gsu.edu.tr