Yeni Koronavirüs (COVID-19) hastalığına ilişkin tedbirler nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin duyuru

Değerli Öğretim Üyelerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz, 

Yeni Koronavirüs (COVID-19) hastalığına ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan önlemler kararı kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle Üniversitemizde eğitime ara verildiğinden;

  • - Derslerin yanı sıra, eğitim-öğretim öğretim faaliyetleri çerçevesinde yer alan tez savunma sınavı, tez önerisi savunması, tez izleme komitesi toplantısı gibi etkinliklerin de belirtilen süre boyunca gerçekleştirilmeyeceği,
  • - 16 Mart 2020 – 3 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması karara bağlanan tez savunma sınavı, tez önerisi savunması, tez izleme komitesi toplantısı gibi etkinlikler için, tez danışmanlarının Enstitümüze başvurusu üzerine yeni tarihlerin belirleneceği,
  • - Yetkili makamların açıklamaları doğrultusunda konuya ilişkin olası güncellemelerin web sitemizde de ilan edileceği

bilgilerinize sunulur.