Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Dönem Projeleri İçin Online Teslim Süreci

 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

DÖNEM PROJELERİ İÇİN ONLINE TESLİM SÜRECİ

(COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı BAHAR yarıyılı için geçerlidir.)

1. Öğrenci, dönem projesini Enstitümüz Proje Yazım Kılavuzundaki (https://dosya.gsu.edu.tr/Sayfalar/2019/2/proje-yazim-kilavuzu-176.doc) kurallara uygun şekilde hazırlar ve danışman öğretim üyesine mail ekinde gönderir.

Öğrenciler için;

         Final dönemi son teslim tarihi: 7 Haziran  2021

         Final döneminde “F” notu alan dönem projeleri için bütünleme dönemi son teslim tarihi: 28 Haziran 2021

2. Danışman, gönderilen dönem projesini inceler, metne son şeklinin verilmesi için ilgili öğrenci ile haberleşerek çalışmaların son aşamalarını tamamlatır.

Danışmanlar için;

         Final döneminde SBE’ye teslim ve not giriş son tarihi : Otomasyon sisteminin not girişe kapatıldığı tarih

         (Ayrıntılı Akademik Takvim'de 22 Haziran 2021 olarak öngörülmektedir.)

        Bütünleme döneminde SBE’ye teslim ve not giriş son tarihi : Otomasyon sisteminin not girişe kapatıldığı tarih

         (Ayrıntılı Akademik Takvim'de 6 Temmuz 2021 olarak öngörülmektedir.)

3. Danışman, GSÜ SBE'ye teslime hazır olduğuna karar verdiği dönem projesi için benzerlik endeksi toplam oranını gösteren raporu Üniversitemizde uygulanması kabul edilmiş sistemden alır.

Söz konusu oran, hazırlanmış çalışmanın konusu, içeriği ve yararlandığı kaynaklar itibarıyla uygun görülmediği takdirde, danışman bu oranın azaltılması için gerekli çalışmaların yapılmasını öğrenciden talep eder ve uygun oran elde edilene kadar süreç ilerlemez.

4. Danışman, teslim edeceği dönem projesi için “GSÜ SBE - Dönem Projesi Online Teslim Formu

”nu doldurur ve imzalar.

Danışman, ilgili dönem projesi için doldurduğu “GSÜ SBE Dönem Projesi Online Teslim Formu”nda,  ilgili raporda yer alan benzerlik endeksi toplam oranını uygun gördüğünü ve metinde intihal oluşturan nitelikte içerik tespit edilmediğini belirtir.

5. Danışman, GSÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden ilgili dönem projesi için not girişini yapar.

6. Danışman kendi kurumsal e-posta hesabından, ilgili öğrencinin ad-soyad, öğrenci no ve program bilgilerini belirterek, GSÜ SBE’nin ilgili programdan sorumlu görevlisinin e-posta hesabına (bkz.aşağıda TABLO 1) aşağıdaki dokümanları gönderir (bkz.aşağıda yer alan “Gönderi metni örneği”):

               1. Teslim edilen dönem projesine ilişkin olarak danışman tarafından doldurulmuş ve imzalanmış “GSÜ SBE - Dönem Projesi Online Teslim Formu”.

               2. Teslim edilen dönem projesinin son şeklini içeren dijital dosya (pdf veya word formatında).

               3. Teslim edilen dönem projesine ilişkin benzerlik endeksi raporunun “%” ile ifade edilen toplam oranı gösteren, çalışmanın başlığının ve hazırlayan öğrencinin bilgilerinin de yer aldığı ilk sayfası.

               

- Söz konusu elektronik posta mesajı danışman tarafından, yukarıda belirtilen tüm ekleri içerecek şekilde GSÜ SBE’ye ulaştırılmadıkça, ilgili öğrencinin mezuniyet işlemleri tamamlanamaz.

- GSÜ SBE’ye gönderilen bu elektronik posta mesajının bir örneği, yukarıda belirtilen tüm ekleriyle birlikte danışman tarafından 3 yıl boyunca saklanmalıdır.

İLGİLİ FORM:

GÖNDERİ METNİ ÖRNEĞİ:

 • Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne,

  Enstitünüz ……………… Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda danışmanlık görevini yürüttüğüm …… öğrenci numaralı ……………………….. tarafından hazırlanarak, tarafımdan değerlendirilmiş ve not girişi tamamlanmış dönem projesine ilişkin imzalı online teslim formu (EK1), projenin son şeklini içeren dijital dosya (EK2)  ve benzerlik endeksi raporunun ilgili bölümü (EK3) ekte yer almaktadır.

  Gereği için bilgilerinize arz ederim.

  Saygılarımla.

  EKLER:

  EK1- Teslim edilen dönem projesine ilişkin, imzalı GSÜ SBE - Dönem Projesi Online Teslim Formu.

  EK2- Teslim edilen dönem projesinin son şeklinin içeren dijital dosya (pdf /word formatında).

  EK3- Teslim edilen dönem projesine ilişkin benzerlik endeksi raporunun, “%” ile ifade edilen benzerlik endeksi toplam oranını gösteren, çalışmanın ve hazırlayan öğrencinin bilgilerinin de yer aldığı ilk sayfası.

 • TABLO 1

Program Adı

SBE Görevli

e-posta Adresi

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

Esra ERGÖR

eergor@gsu.edu.tr

Pazarlama ve Lojistik Yönetimi 


Tezsiz Yüksek Lisans

Esra ERGÖR

eergor@gsu.edu.tr

Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans

Merve ÜSTÜN

mustun@gsu.edu.tr

İnsan Hakları Hukuku


Tezsiz Yüksek Lisans

Pınar AĞAR CEBECİ

pacebeci@gsu.edu.tr

Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans

Hasan Yücel KARADERE

hykaradere@gsu.edu.tr

Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans

Hasan Yücel KARADERE

hykaradere@gsu.edu.tr

Pazarlama ve İletişim Yönetimi


Tezsiz Yüksek Lisans

Filiz EKER

feker@gsu.edu.tr

İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler

Tezsiz Yüksek Lisans

Filiz EKER

feker@gsu.edu.tr

Uluslararası İlişkiler


Tezsiz Yüksek Lisans

Fatma AY

fay@gsu.edu.tr

Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler Tezsiz Yüksek Lisans

Fatma AY

fay@gsu.edu.tr