Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğrenci Alım İlanı ve Sınavlar

Enstitümüz programlarına 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alımı için düzenlenecek yazılı ve/veya sözlü sınavların tümü ÇEVRİM İÇİ (online) olarak yapılacaktır.

Bu kapsamda, söz konusu sınavları teknik problemler nedeniyle tamamlayamayan öğrenci adaylarımızın katılabilecekleri mazeret sınavlarının tarihleri de aşağıda ayrıntılı olarak ilan edildiği şekildedir.

Ön başvurusu onaylanarak bu sınavlara katılma hakkı kazanan öğrenci adaylarımız için sınavların yapılış şekli konusunda ayrıntılı bilgilendirme, Enstitümüz web sayfasında ilan ve/veya e-posta yoluyla sınav tarihinden önce yapılacaktır.


DİKKAT! 

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı öğrenci alım sınavları kapsamında;

Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora Programı yazılı ve sözlü bilim sınavı için önerilen okuma listesi,

Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı yazılı ve sözlü bilim sınavı için önerilen okuma listesi ve

Stratejik İletişim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı yazılı ve sözlü bilim sınavı için önerilen okuma listesi

Enstitümüz web sitesinin "Duyurular" başlığı altında ilgili öğrenci adaylarımızın bilgisine sunulmuştur.