Programlarımızdaki tüm dersler ile tez savunma sınavlarının çevrimiçi yapılmasına ilişkin güncel Senato kararı (30.12.2021 tarihli)

Değerli Öğretim Üyelerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Senatosu'nun 30.12.2021 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, Bir süre tüm derslerimiz, tez savunma sınavlarımız, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantılarımız çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Bu doğrultuda, çevrimiçi tez savunma sürecine ilişkin formlarımız güncellenmiş olup, GSÜ SBE Online Tez Savunma Platformu hizmete alınmıştır.

Tüm tez savunma sınavlarının danışman öğretim üyelerimiz tarafından kayıt altına alınması ve ilgili kayıtların bir kopyasının Enstitümüze ivedilikle teslim edilmesi gerektiği hususu önemle hatırlatılır.

Başarılar dileklerimiz ve saygılarımızla.