Geçerli yabancı dil belgesi bulunmayan doktora ve tezli yüksek lisans programları adaylarımıza 27 Eylül 2020 tarihli YDS sonuç belgesi sunma imkânı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın 02.09.2020 tarih ve E.54438 sayılı yazısı doğrultusunda, Enstitümüz tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmakta olup halihazırda geçerli yabancı dil belgesi bulunmayan öğrenci adaylarımıza, ÖSYM tarafından 27 Eylül 2020 tarihinde yapılacak YDS sonuç belgesi sunma imkânı tanıyan güncellemeler Üniversitemiz başvuru sisteminde yapılarak, adaylarımızın kullanımına açılmıştır.

Tezsiz yüksek lisans programlarımıza başvuran ve yabancı dil belgesi bulunmayan adaylarımız ise Üniversitemizce çevrim içi olarak yapılan yabancı dil sınavı için gerekli bilgilere bu linkten ulaşılabilirler.