COVID-19 salgını nedeniyle tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantıları ertelenmiştir

Değerli Öğretim Üyelerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz,

Enstitümüz doktora programlarındaki tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantıları, Üniversitemiz Senatosu'nun 09.04.2020 tarih ve 20/08 sayılı toplantısında alınan 3 no'lu karar uyarınca 15 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.