COVID-19 salgını nedeniyle kayıt dondurma işlemleri ile lisansüstü tez savunma ve doktora yeterlik sınavlarına ilişkin duyuru

Değerli Öğretim Üyelerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Senatosu’nun 02 Nisan 2020 tarihli toplantısında kayıt dondurma, lisansüstü tez savunma ve doktora yeterlik sınavlarına ilişkin alınan kararlar doğrultusunda, doktora yeterlik ve tez savunma sınavları ile kayıt dondurma işlemlerine ilişkin aşağıdaki hususlar bilgilerinize sunulur.

KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ

  • - Üniversitemiz Senatosu’nun 02 Nisan 2020 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, kaydını dondurmak isteyen öğrencilerimizin, kayıt dondurma taleplerini içeren imzalı dilekçelerinin fotoğrafını ya da taranmış kopyasını Üniversitemiz Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden Enstitümüz Müdürlüğüne 10 Nisan 2020 saat 17.00’ye kadar iletmeleri gerekmektedir.
  • - Enstitümüz programlarında tez aşamasında olan öğrencilerimizin kayıt dondurma başvuruları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 31 Mart 2020 tarih ve 24625 sayılı "Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)" konulu yazısı uyarınca, “tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı” hususlarında ilgili tez danışmanının görüşü alındıktan sonra Üniversite Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanacaktır.
  • - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yukarıda anılan yazısı uyarınca, bu süreçte tez aşamasında olup azami süresi biten ve hakkında kayıt dondurma kararı bulunmayan öğrencilerimize, eğitime ara verilen süre kadar ek süre verilecektir.

DOKTORA YETERLİK VE TEZ SAVUNMA SINAVLARI

  • - Üniversitemiz Senatosu’nun 02 Nisan 2020 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Enstitümüz lisansüstü programlarındaki tez savunma ve doktora yeterlik sınavları 15 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.
  • - Doktora yeterlik sınavları ve daha önce hakkında “düzeltme” kararı verilip COVID-19 salgını nedeniyle süresinde düzenlenememiş olanlar da dahil tez savunma sınavları belirtilen tarihten sonra yapılacaktır.
  • - 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yapılması karara bağlanmış olmasına karşın COVID-19 salgını nedeniyle bildirilen tarihte düzenlenememiş tez savunma sınavları için yeni bir tarih belirlenebilmesi amacıyla, ilgili danışmanların Enstitümüze Haziran ayı başından itibaren iletecekleri dilekçelerle başvurmaları öngörülmektedir. Söz konusu dilekçelerin ve bu dilekçelerde yer verilecek sınav tarihlerinin, küresel salgının etki süreci ve ilgili öğrencilerin şartları dikkate alınarak Enstitümüze iletilmesi önem taşımaktadır.