Covid-19 Salgını Nedeniyle Ek Süre Talepleri

 • Enstitümüz Yönetim Kurulu’nun 15.06.2020 tarih ve 20/17 sayılı toplantısında alınan 12 no’lu karar şöyledir:
 • Karar 12- 10 Haziran 2020 tarih 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi uyarınca tez aşamasında bulunan öğrencilere ek süre verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda 10 Haziran 2020 tarih 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi uyarınca, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında tez aşamasında bulunan (tezli yüksek lisans programlarında ders aşamasını, doktora programlarında doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlamış) ve anılan yarıyılda hakkında kayıt dondurma işlemi yapılmamış öğrencilere, 25 Eylül 2020 tarihine kadar dilekçeyle başvurmaları halinde, COVID-19 küresel salgını nedeniyle azami süreden sayılmamak üzere 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için bir yarıyıl ek süre verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
 • Bu doğrultuda, ek süre talebiyle başvurabilecek öğrencilerimizin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için bir arada karşılamaları gereken koşullar şunlardır:

 • - Kayıt yenileme işlemi yapmış olmak,

 • - Hakkında kayıt dondurma işlemi yapılmamış olmak,

 • - Tezli yüksek lisans programlarında ders aşamasını veya doktora programlarında doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlamış olmak.

 • Yukarıdaki koşulların hepsini karşılayan öğrencilerimizden ek süre talep edenlerin, aşağıdaki formu doldurup imzalayarak
 • 25 Eylül 2020, Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Enstitümüze teslim etmeleri veya taratılmış kopyasını, kayıtlı oldukları programla ilgili GSÜSBE görevlisine (bkz.TABLO1) e-posta ekinde göndermeleri gerekmektedir.
 • Ek süre talep formu

 • TABLO1
  Adı GSÜSBE görevli e-posta adresi
  İşletme Yüksek Lisans / Doktora Esra ERGÖR

  eergor@gsu.edu.tr

  Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Esra ERGÖR

  eergor@gsu.edu.tr

  Özel Hukuk Yüksek Lisans / Doktora Merve ÜSTÜN

  mustun@gsu.edu.tr

  Kamu Hukuku Yüksek Lisans / Doktora Pınar AĞAR CEBECİ

  pacebeci@gsu.edu.tr

  İktisat Yüksek Lisans Hasan Yücel KARADERE

  hykaradere@gsu.edu.tr

  Siyaset Bilimi Yüksek Lisans / Doktora Hasan Yücel KARADERE

  hykaradere@gsu.edu.tr

  Medya ve İletişim ÇalışmalarıYüksek Lisans / Doktora Filiz EKER

  feker@gsu.edu.tr

  Stratejik İletişim Yüksek Lisans Filiz EKER

  feker@gsu.edu.tr

  Uluslararası İlişkilerYüksek Lisans / Doktora Fatma AY fay@gsu.edu.tr
  Sosyoloji Yüksek Lisans Fatma AY fay@gsu.edu.tr
  Felsefe Yüksek Lisans / Doktora Fatma AY fay@gsu.edu.tr
  Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Fatma AY fay@gsu.edu.tr
   
 • Ek süre için başvuru duyurusu