COVID-19 NEDENİYLE ONLINE YAPILACAK AKADEMİK FAALİYETLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI VE FORMLAR

  • ONLINE AKADEMİK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU!
  • 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı öğretim süreçleri, Üniversitemiz Senatosu’nun 07.09.2020 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, "lisansüstü tez savunmaları ile doktora yeterlik sınavlarının gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasına, yüze yüze yapılamadığı durumda ötelenerek COVID-19 salgınının seyrine göre konunun Aralık ayının başında tekrar değerlendirilmesine" karar verilmiştir.
  • Bu durumda, Üniversitemiz Senatosu'nun 11.06.2020 tarihli toplantısında kabul edilen “Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarında Doktora Yeterlik Sınavları ve Tez Savunmaları ile Tez Önerisi Savunması ve Tez İzleme Komitesi Toplantılarının Online Olarak Yapılmasına İlişkin Uygulama Esasları” doğrultusunda Enstitümüz bünyesinde doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunmaları, tez izleme komitesi toplantıları ve tez savunma sınavlarının çevrim içi (online) olarak yapılabileceği son tarih 6 Ekim 2020'dir.
  • 6 Ekim 2020 mesai saati bitiminden sonra, online süreçlere ilişkin imkanlarımız askıya alınacaktır.
  • Yukarıda açıklanan nedenlerle, Enstitümüz bünyesinde doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunmaları, tez izleme komitesi toplantıları ve tez savunma sınavlarının çevrim içi (online) olarak yapılmasına ilişkin son talepler, yapılacak faaliyetin 6 Ekim 2020 mesai saati bitimine kadar tamamlanacak olması şartı gözetilerek, 23 Eylül 2020 tarihinde düzenlenecek Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilebilecektir
  • Dolayısıyla, konuyla ilgili taleplerin 23 Eylül 2020 tarihinden önce Enstitümüze iletilmiş olması zorunludur.
  • İlgili hukuki çerçevede değişiklik olmadıkça, yukarıda belirtilen akademik faaliyetlere ilişkin olarak 23 Eylül 2020 tarihinden itibaren Enstitümüze iletilecek talepler, ilgili Yönetmeliğin yüzyüze süreçleri düzenleyen hükümleri çerçevesinde karara bağlanacaktır.