2020-2021 GÜZ YARIYILINDA COVID-19 NEDENİYLE ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK AKADEMİK FAALİYETLER İÇİN UYGULAMA ESASLARI VE FORMLAR

  • 2020-2021 GÜZ YARIYILINDA ONLINE AKADEMİK FAALİYETLERE İLİŞKİN DUYURU!
  • 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılının kalan bölümünde Enstitümüz programlarındaki akademik faaliyetlerin çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi Üniversitemiz Senatosu'nun 26.11.2020 tarihli toplantısında karara bağlanmıştır.
  • Anılan toplantıda, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARINDA FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI DIŞINDAKİ AKADEMİK FAALİYETLERİN 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA ÇEVRİMİÇİ OLARAK YAPILMASINDA GÖZETİLECEK UYGULAMA ESASLARI oybirliğiyle kabul edilmiştir.
  • Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılının kalan bölümünde Enstitümüz programları bünyesindeki tez savunmaları, doktora yeterlik sınavları ve dönem projesi teslimleri ile tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantılarının çevrimiçi olarak, Enstitümüz web sitesinde yer alan ayrıntılı açıklamalar gözetilerek ve formlar kullanılarak gerçekleştirilecektir.
  • Tez savunmaları, doktora yeterlik sınavları, tez önerisi savunması ve tez izleme komitesi toplantılarının çevrimiçi olarak yapılabileceği son tarih, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme döneminin başlangıcıdır.
  • Dolayısıyla, söz konusu faaliyetler çevrimiçi olarak (ilgili Akademik Takvimde herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde) 16 Şubat 2021, Salı günü, mesai saati bitimine kadar çevrimiçi olarak yapılabilecektir.
  • Bu durumda, yapılabilmesi için öncelikle Enstitü Yönetim Kurulu kararı gereken tüm faaliyetler için gerekli başvuruların en geç 9 Şubat 2021, Salı günü mesai saati bitimine kadar Enstitümüz Müdürlüğü kaydına girmiş olması sağlanmalıdır.