2021-2022 Güz Yarıyılı Final Programı, Ek Sınav Hakkı ve Ek Süre Talepleri

Sayın Öğretim Üyelerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

SINAV PROGRAMI ve SINAV SALONLARI hakkında

Olası güncellemeler bakımından sınav zamanınızdan hemen önce aşağıdaki linki kontrol etmeniz önem taşımaktadır.

27.01.2022_GÜNCEL YARIYIL SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI (olumsuz hava koşulları nedeniyle)

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Programı

Sınavınızın düzenleneceği sınıf(lar), ders yaptığınız sınıflardan farklı yerde olabilir. Bu kapsamda, salon adı;

- "A" harfiyle başlayan sınıflar, yerleşkenin deniz tarafında, Üniversite araç girişinin hemen yanındaki (para çekme makineleri bulunan) binada,

- "Y" harfiyle başlayan sınıflar,  yerleşkenin deniz tarafında, Enstitümüzün kapısının tam karşısındaki kapıdan girilen binada, giriş katındaki otomatların karşısında,

- "I" harfiyle başlayan sınıflar, yerleşkenin kara tarafında, turnikelerin hemen karşısından girilen (giriş katında kahve ve yiyecek otomatları bulunan) binada,

- "H" harfiyle başlayan sınıflar, yerleşkenin kara tarafında, kantini ve yemekhaneyi geçtikten sonra girilen (fotokopi merkezinin üzerindeki) binada

yer almaktadır.

Salon adındaki harften sonra gelen ilk numara ise, sınıfların bulunduğu katı göstermektedir.

- "Erdoğan Teziç Dersliği", H203 sınıfına (yerleşkenin kara tarafında, kantini ve yemekhaneyi geçtikten sonra girilen binada, fotokopi merkezinin üzerindeki katta) denk gelmektedir.

Öğrencilerimize tüm sınavlarında başarılar diliyoruz.

EK SINAV HAKKI hakkında

Diğer yandan, 

2021-2022 güz yarıyılında, yarıyıl sonu sınavlarına COVID-19 tanılı veya temaslı olması nedeniyle katılamayan öğrencilerimize ek sınav hakkı tanınmasına ilişkin olarak Üniversitemiz Senatosu'nun 11.01.2022 tarihli toplantısında alınan karara şu linkten ulaşılabilir:

https://gsu.edu.tr/tr/duyuru-ve-haberler/duyurular/2021-2022-egitim-ogretim-yili-guz-yariyilinda-ek-sinav-hakki-verilmesine-iliskin-11012022-tarihli-senato-toplantisi-duyurusu

Bu karar doğrultusunda; 

 - Final (yarıyıl sonu) ve/veya bütünleme sınavı tarihinde HES kodu "Riskli" olan öğrencilerimiz, katılamadıkları her bir sınav için, sınav tarihini takip eden 3 iş günü içinde Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden (rapor fotoğrafı ekleyerek) mutlaka başvuru yapmalıdır.

 - Ek sınav hakkı tanınan öğrencilerimiz için sınavlar, ilgili her ders için tek sınav olmak üzere, 21-26 Şubat 2022 haftasında yapılacaktır.

- Ek Sınav Takvimi, öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda ve bütünleme sınavları tamamlandığında kesinleşerek ilan edilebilecektir. Bu nedenle, ek sınav hakkı talep eden öğrencilerimizin, ilgili sınav takvimini beklemeden, sınava girmeyi talep ettikleri dersler için çalışarak hazırlanmaları önem taşımaktadır.

- Ön koşul niteliğindeki derslerden ek sınav hakkı kullanan öğrencilerimizin 2021-2022 bahar dönemindeki (ön koşullu) derslere kayıt işlemleri ise, 7-8 Mart 2022 (mazeret kaydı) tarihlerinde tamamlanacaktır.

Tez aşamasındaki öğrencilerimiz için EK SÜRE TALEPLERİ hakkında

Enstitümüz Yönetim Kurulu’nun 12.01.2022 tarihli toplantısında, aşağıdaki koşulları karşılayan ve en geç 24.01.2022, pazartesi günü mesai saati bitimine kadar usulüne uygun surette başvuru yapan öğrencilerimizin

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi (RG.10.06.2020-31151) kapsamında 

ki bir yarıyıllık ek süre taleplerinin değerlendirilmesi karara bağlanmıştır.

Bu doğrultuda, başvurabilecek öğrencilerimizin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için karşılaması gereken koşullar şunlardır:

- Kayıt yenileme işlemi yapmış olması,

- Önceki yarıyıllarda ek süre hakkından 2 kez yararlanmamış olması,       

- Kayıt dondurma işlemi yapılmamış olması,           

- Tezli yüksek lisans programlarında ders aşamasını veya doktora programlarında doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlamış olması.

Yukarıdaki koşulların tümünü karşılayan öğrencilerimizden ek süre talep edenlerin,

aşağıdaki formu doldurup imzalayarak en geç 24 Ocak 2022, Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Enstitümüze teslim etmeleri veya taratılmış kopyasını, kayıtlı oldukları programla ilgili GSÜSBE görevlisine (bkz.TABLO1) e-posta ekinde göndermeleri gerekmektedir.  

- 2021-2022 GÜZ yarıyılı için ek süre talep formu

TABLO1

Adı

GSÜSBE görevli

e-posta adresi

İşletme Yüksek Lisans / Doktora

Esra ERGÖR

eergor@gsu.edu.tr

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans

Esra ERGÖR

eergor@gsu.edu.tr

Özel Hukuk Yüksek Lisans / Doktora

Merve ÜSTÜN

mustun@gsu.edu.tr

Kamu Hukuku Yüksek Lisans / Doktora

Pınar AĞAR CEBECİ

pacebeci@gsu.edu.tr

İktisat Yüksek Lisans

Hasan Yücel KARADERE

hykaradere@gsu.edu.tr

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans / Doktora

Hasan Yücel KARADERE

hykaradere@gsu.edu.tr

Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans / Doktora

Aygül HIDIRLAR

ahidirlar@gsu.edu.tr

Stratejik İletişim Yüksek Lisans

Aygül HIDIRLAR

ahidirlar@gsu.edu.tr

Uluslararası İlişkilerYüksek Lisans / Doktora

Fatma AY

fay@gsu.edu.tr 

Sosyoloji Yüksek Lisans

Fatma AY

fay@gsu.edu.tr 

Felsefe Yüksek Lisans / Doktora

Fatma AY

fay@gsu.edu.tr 

Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

Fatma AY

fay@gsu.edu.tr

 

Bilgilerinize sunulur.