2020-2021 BAHAR YARIYILINDA COVID-19 SALGINI NEDENİYLE EK SÜRE TALEPLERİ

Halen sürmekte olan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında COVID-19 salgının ülke genelinde yayılımının devam ettiği ve konuyla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Üniversitemiz Senato’su tarafından alınan kararlar göz önünde bulundurularak, belirtilen yarıyılda tez aşamasında bulunan (tezli yüksek lisans programlarında ders aşamasını, doktora programlarında doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlamış), bu yarıyılda hakkında kayıt dondurma işlemi yapılmamış ve tez danışmanlarının konuyla ilgili YAZILI görüşü olumlu olan öğrencilerimizin, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi (RG.10.06.2020-31151) kapsamında, en geç yarıyıl sonu sınavlarının başlangıcından önceki son iş günü (4 Haziran 2021, Cuma) mesai saati bitimine kadar yapacakları başvurular değerlendirilecektir.

Bu doğrultuda, ek süre talebiyle başvurabilecek öğrencilerimizin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için karşılamaları gereken koşullar şunlardır:

- Kayıt yenileme işlemi yapmış olması,

- Önceki yarıyıllarda ek süre hakkından 2 kez yararlanmamış olması,       

- Kayıt dondurma işlemi yapılmamış olması,           

- Tezli yüksek lisans programlarında ders aşamasını veya doktora programlarında doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlamış olması,         

- Tez danışmanının konuyla ilgili yazılı görüşünün olumlu olması.                       

Yukarıdaki koşulların tümünü karşılayan öğrencilerimizden ek süre talep edenlerin, aşağıdaki formu doldurup imzalayarak en geç 4 Haziran 2021, Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Enstitümüze teslim etmeleri veya taratılmış kopyasını, kayıtlı oldukları programla ilgili GSÜSBE görevlisine (bkz.TABLO1) e-posta ekinde göndermeleri gerekmektedir.

- 2020-2021 BAHAR yarıyılı için ek süre talep formu

TABLO1

Adı GSÜSBE görevli e-posta adresi
İşletme Yüksek Lisans / Doktora Esra ERGÖR

eergor@gsu.edu.tr

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Esra ERGÖR

eergor@gsu.edu.tr

Özel Hukuk Yüksek Lisans / Doktora Merve ÜSTÜN

mustun@gsu.edu.tr

Kamu Hukuku Yüksek Lisans / Doktora Pınar AĞAR CEBECİ

pacebeci@gsu.edu.tr

İktisat Yüksek Lisans Hasan Yücel KARADERE

hykaradere@gsu.edu.tr

Siyaset Bilimi Yüksek Lisans / Doktora Hasan Yücel KARADERE

hykaradere@gsu.edu.tr

Medya ve İletişim ÇalışmalarıYüksek Lisans / Doktora Filiz EKER

feker@gsu.edu.tr

Stratejik İletişim Yüksek Lisans Filiz EKER

feker@gsu.edu.tr

Uluslararası İlişkilerYüksek Lisans / Doktora Fatma AY

fay@gsu.edu.tr 

Sosyoloji Yüksek Lisans Fatma AY

fay@gsu.edu.tr 

Felsefe Yüksek Lisans / Doktora Fatma AY

fay@gsu.edu.tr 

Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Fatma AY fay@gsu.edu.tr