2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Enstitümüz bünyesindeki lisansüstü programlara öğrenci alımı için düzenlenecek sınavlara ilişkin Senato kararları

Üniversitemiz Senatosu’nun 20 Ağustos 2020 tarihli toplantısında, COVID-19 salgınının halen devam ediyor olması nedeniyle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programlara başvurmak isteyen adaylara yönelik olarak düzenlenecek sınavlara ilişkin alınan kararlar aşağıda yer almaktadır:

  • Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki tezsiz yüksek lisans programlarına başvurmak isteyen adaylara yönelik olarak Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’nın çevrim içi (online) yapılmasına karar verildi.
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için öğrenci alımı ilanında belirtilen tarihler doğrultusunda, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımına ilişkin yapılacak olan yazılı bilim sınavlarının çevrim içi (online) yapılmasına; teknik problemlere ilişkin mazereti nedeniyle yazılı bilim sınavını tamamlayamayan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere tezsiz yüksek lisans programları için 16 Eylül 2020 tarihinde, tezli yüksek lisans ve doktora programları için 24 Eylül 2020 tarihinde mazeret sınavı hakkı verilmesine karar verildi.
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için öğrenci alımı ilanında belirtilen tarihler doğrultusunda, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımına ilişkin yapılacak olan sözlü bilim sınavlarının COVID-19 pandemi koşullarının elvermesi halinde yüz yüze yapılmasına, söz konusu sözlü bilim sınavlarının yüz yüze yapılamaması halinde çevrim içi (online) yapılmasına; sözlü bilim sınavı çevrim içi yapıldığı takdirde sınav organizasyonunun Enstitü tarafından yapılarak en az bir hafta önce ilan edilmesine ve teknik problemlere ilişkin mazereti nedeniyle çevrim içi sözlü bilim sınavını tamamlayamayan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere tezsiz yüksek lisans programları için 21 Eylül 2020 tarihinde, tezli yüksek lisans ve doktora programları için 28 Eylül 2020 tarihinde mazeret sınavı hakkı verilmesine karar verildi.