2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğrenci Alım Sınavları ÇEVRİM İÇİ (online) yapılacaktır.

Üniversitemizin yetkili kurullarının, Enstitümüz programlarına 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alımı için düzenlenecek yazılı ve/veya sözlü sınavların tümünün ÇEVRİM İÇİ (online) olarak yapılmasına ilişkin kararları aşağıdaki şekildedir.

Bu kapsamda, söz konusu sınavları teknik problemler nedeniyle tamamlayamayan öğrenci adaylarımızın katılabilecekleri mazeret sınavlarının tarihleri de aşağıdaki kararlarda belirtildiği ve Enstitümüz web sitesinin ilgili sayfalarında ayrıntılı olarak ilan edildiği şekildedir.

Ön başvurusu onaylanarak bu sınavlara katılma hakkı kazanan öğrenci adaylarımız için sınavların yapılış şekli konusunda ayrıntılı bilgilendirme, Enstitümüz web sayfasında ilan ve/veya e-posta yoluyla sınav tarihinden önce yapılacaktır.

- Üniversitemiz Senatosu’nun 20 Ağustos 2020 tarihli toplantısında alınan ve yazılı sınavların çevrim içi yapılması ile sözlü sınavların çevrim içi yapılabilmesine ilişkin kararlar:

  • Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki tezsiz yüksek lisans programlarına başvurmak isteyen adaylara yönelik olarak Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’nın çevrim içi (online) yapılmasına karar verildi.
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için öğrenci alımı ilanında belirtilen tarihler doğrultusunda, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımına ilişkin yapılacak olan yazılı bilim sınavlarının çevrim içi (online) yapılmasına; teknik problemlere ilişkin mazereti nedeniyle yazılı bilim sınavını tamamlayamayan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere tezsiz yüksek lisans programları için 16 Eylül 2020 tarihinde, tezli yüksek lisans ve doktora programları için 24 Eylül 2020 tarihinde mazeret sınavı hakkı verilmesine karar verildi.
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için öğrenci alımı ilanında belirtilen tarihler doğrultusunda, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımına ilişkin yapılacak olan sözlü bilim sınavlarının COVID-19 pandemi koşullarının elvermesi halinde yüz yüze yapılmasına, söz konusu sözlü bilim sınavlarının yüz yüze yapılamaması halinde çevrim içi (online) yapılmasına; sözlü bilim sınavı çevrim içi yapıldığı takdirde sınav organizasyonunun Enstitü tarafından yapılarak en az bir hafta önce ilan edilmesine ve teknik problemlere ilişkin mazereti nedeniyle çevrim içi sözlü bilim sınavını tamamlayamayan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere tezsiz yüksek lisans programları için 21 Eylül 2020 tarihinde, tezli yüksek lisans ve doktora programları için 28 Eylül 2020 tarihinde mazeret sınavı hakkı verilmesine karar verildi.

  • Enstitümüz Yönetim Kurulu'nun 2 Eylül 2020 tarihli toplantısında alınan ve sözlü sınavların çevrim içi yapılmasına ilişkin karar:
  • Karar 01- Üniversitemiz Senatosu’nun 20.08.2020 tarih ve 20/16 sayılı toplantısında alınan 5 no’lu karar doğrultusunda, COVID-19 salgının halen devam ediyor olması nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için Enstitümüz bünyesindeki tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımına ilişkin olarak yapılacak sözlü bilim sınavlarının, 23.07.2020 tarih ve 20/06 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu toplantısında alınan 6 no’lu kararla kabul edilen ilanda belirtilen gün ve saatlerde başlayacak şekilde çevrim içi olarak yapılmasına, teknik problemlere ilişkin mazereti nedeniyle çevrim içi sözlü bilim sınavlarını tamamlayamayan adaylara bir defaya mahsus olmak üzere, tezsiz yüksek lisans programları için 21.09.2020 tarihinde, tezli yüksek lisans ve doktora programları için 28.09.2020 tarihinde, yukarıda anılan ilanda yer alan saatlerle aynı saatlerde başlayacak şekilde mazeret sınavı hakkı verilmesine oybirliğiyle karar verildi.