Çevrimiçi Derslere Giriş ve Kayıt Dondurma

ÇEVRİMİÇİ DERSLERE ve AKADEMİK FAALİYETLERE GİRİŞ

Galatasaray Üniversitesi Senatosu’nun 18 Şubat 2021 tarihli toplantısında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile yabancı dil hazırlık sınıflarındaki teorik dersler ve teorik ders ile bütünleşen laboratuvar uygulamalarının uzaktan öğretim yöntemiyle çevrim içi (online) olarak yapılmasına ilişkin olarak alınan karar doğrultusunda, 

                - İnternet tarayıcıları (Chrome, Safari, vs.) vasıtasıyla  https://alms.gsu.edu.tr/ adresi üzerinden erişilen sisteme giriş için, GSÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi kullanıcı ismi ve şifresi kullanılmalıdır.

               - Microsoft Teams platformu üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlere katılım için ise adı geçen uygulamanın kaydedilmesi veya bu uygulamada oturum açılması gerekmektedir. Öğrencilerimizin Microsoft Teams platformuna giriş için kullanıcı adı olarak "öğrencinumarası@ogr.gsu.edu.tr" (örneğin: 953023924@ogr.gsu.edu.tr), şifre olarak da sistemde mevcut şifrelerini kullanmaları gerekmektedir.


KAYIT DONDURMA BAŞVURULARI

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2021 tarihli ve 11439 sayılı yazısı dikkate alınarak ve COVID-19 salgınının seyri gözetilerek Galatasaray Üniversitesi Senatosu’nun 18 Şubat 2021 tarihli toplantısında alınan ilgili karar uyarınca, COVID-19 salgını karşısında duyulan endişe nedeniyle kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz için dilekçe örneği mevcuttur.