Tezsiz Programlarımızda Dönem Projeleri İçin Konu Kayıt (Ekim 2022) ve Teslim (Ocak 2023) Süreçleri

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARIDÖNEM PROJELERİ İÇİNKONU KAYIT VE TESLİM SÜREÇLERİ

(2022-2023 eğitim-öğretim yılı GÜZ  yarıyılı için geçerlidir)

1. Öğrenci, “Dönem Projesi” dersine yazıldığı yarıyılın başında danışmanıyla iletişim kurar.Danışman ve öğrenci dönem projesi konusunu belirler.Belirlenen konuyu içeren 
Dönem Projesi KAYIT Formu 
doldurulur ve danışman bu formu GSÜ SBE’nin ilgili programdan sorumlu görevlisinin e-posta hesabına (bkz.aşağıda TABLO 1) gönderir.
DİKKAT! Önceki yarıyılda dönem projesi kayıt formu SBE’ye gönderilmiş öğrencilerimiz için de yeniden form gönderilmesi gerekmektedir.
- Dönem projesi kayıt formunun gönderilmesi için son tarih: 26 Ekim 2022  

2. Öğrenci, dönem projesini Enstitümüz Proje Yazım Kılavuzundaki kurallara uygun şekilde hazırlar ve danışman öğretim üyesine mail ekinde gönderir.
DİKKAT! Öğrenciler için;
- Final dönemi son teslim tarihi: 9 Ocak 2023
- Final döneminde “F” notu alarak “başarısız” olan dönem projeleri için bütünleme dönemi ve en son teslim tarihi: 30 Ocak 2023

3. Danışman, gönderilen dönem projesini inceler, metne son şeklinin verilmesi için ilgili öğrenci ile görüşerek çalışmaların son aşamalarını tamamlatır.
DİKKAT! Danışmanlar için;
Final döneminde SBE’ye teslim ve not giriş son tarihi: Otomasyon sisteminin kapanış tarihi
Bütünleme döneminde SBE’ye teslim not giriş son tarihi: Otomasyon sisteminin kapanış tarihi 

4. Danışman, teslime hazır olduğuna karar verdiği dönem projesi için benzerlik endeksi toplam oranını gösteren raporu Üniversitemizde uygulanması kabul edilmiş sistemden alır.Söz konusu oran, hazırlanmış çalışmanın konusu, içeriği ve yararlandığı kaynaklar itibarıyla uygun görülmediği takdirde, danışman bu oranın azaltılması için gerekli çalışmaların yapılmasını öğrenciden talep eder ve uygun oran elde edilene kadar projenin GSÜSBE'ye teslimi süreci ilerlemez. 

5. Danışman, teslim edilecek dönem projesi için Dönem Projesi Teslim Formu word”nu doldurur ve imzalar.
Danışman, ilgili dönem projesi için doldurduğu “GSÜ SBE Dönem Projesi Teslim Formu”nda, ilgili raporda yer alan benzerlik endeksi toplam oranını uygun gördüğünü ve metinde intihal oluşturan nitelikte içerik tespit edilmediğini belirtir. 
Aksi durumda, danışman projeyi “Başarılı” olarak kabul etmez ve ilgili öğrencinin notunu sisteme “Başarısız” olarak girer. 

6. Danışman, GSÜ Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden ilgili dönem projesi için not girişini yapar. 

7. Danışman kendi kurumsal e-posta hesabından, ilgili öğrencinin ad-soyad, öğrenci no ve program bilgilerini belirterek, GSÜ SBE’nin ilgili programdan sorumlu görevlisinin e-posta hesabına (bkz.aşağıda TABLO 1) aşağıdaki dokümanları gönderir:
1. Teslim edilen dönem projesine ilişkin olarak danışman tarafından doldurulmuş ve imzalanmış
Dönem Projesi Teslim Formu word
2. Teslim edilen dönem projesinin son şeklinin içeren dijital dosya (pdf veya word formatında).
3. Teslim edilen dönem projesine ilişkin benzerlik endeksi raporunun “%” ile ifade edilen toplam oranı gösteren, çalışmanın ve hazırlayan öğrencinin bilgilerinin de yer aldığı ilk sayfası.
4. Teslim edilen dönem projesine verilen notu GSÜ Öğrenci Otomasyon sistemi üzerinde gösteren sayfanın fotoğrafı.

 - Söz konusu elektronik posta mesajı danışman tarafından, yukarıda belirtilen tüm ekleri içerecek şekilde GSÜ SBE’ye ulaştırılmadıkça, ilgili öğrencinin mezuniyet işlemleri tamamlanamaz. 
- GSÜ SBE’ye gönderilen dokümanların örnekleri danışman tarafından 3 yıl boyunca saklanmalıdır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları Dönem Projesi KAYIT Formu

Tezsiz Yüksek Lisans Programları Dönem Projesi TESLİM Formu·        TABLO 1 – GSÜ SBE görevlileri 

Program Adı SBE Görevli e-posta Adresi
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Esra ERGÖR

eergor@gsu.edu.tr

Pazarlama ve Lojistik YönetimTezsiz Yüksek Lisans Fatma AY

fay@gsu.edu.tr

Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Merve ÜSTÜN

mustun@gsu.edu.tr

Sağlık Hukuku Pınar AĞAR CEBECİ

pacebeci@gsu.edu.tr

Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Hasan Yücel KARADERE

hykaradere@gsu.edu.tr

Siyaset Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Merve ÜSTÜN

cguler@gsu.edu.tr

Pazarlama ve İletişim YönetimiTezsiz Yüksek Lisans Filiz EKER

feker@gsu.edu.tr

İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Aygül HIDIRLAR ERGÜN

ahidirlar@gsu.edu.tr

Uluslararası İlişkilerTezsiz Yüksek Lisans Filiz EKER

feker@gsu.edu.tr

İnsan Hakları HukukuTezsiz Yüksek Lisans Pınar AĞAR CEBECİ

pacebeci@gsu.edu.tr