VesileSonayEvik eposta : vsevik@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları : 

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

Lisas Hukuk İstanbul Üniversitesi 1994

Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 1998

Doktora / S. Yeterlilik / Tıpta Uzmanlık Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2003

Mesleki Geçmişi :

Ar. Gör. Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1995-2003

Dr. Ar. Gör. Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 2003-2005

Yrd. Doç. Dr. Hukuk Fakültesi Galatasaray Üniversitesi 2005-2012

Doç. Dr. Hukuk Fakültesi Galatasaray Üniversitesi 2012-

Verdiği Dersler    :

Ceza Muhakemesi Hukuku I

Ceza Muhakemesi Hukuku II

Örgütlü Suçluluk- Lisansüstü

Suç Teorisi-Lisansüstü

Ticari Ceza Hukuku-Lisansüstü

Akademik Yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

22-23 Mayıs 2006′da Karşılaştırmalı Kriminoloji Teorik ve Deneysel Boyut / Aile İçi Şiddet Sorunu Kolokyumunda “Türkiye’de Organize Suçluluk”, GSÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006/2

13-15 Mart 2009’da Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Sempozyumu “Örgütlenme Suçları ve İştirak”, Alman-Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Cilt III, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayın No 18, İstanbul, 2010

Yazılan ulusal-uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Çıkar Amaçlı Örgütlenme Suçu, Beta, İstanbul, 2004.

Suça iştirakte Yardım Edenin Ceza Sorumluluğu, On İki Levha, İstanbul, 2010.

Il diritto penale turco: pene e misure di sicurezza (Padova Üniversitesi yayını olarak basılmak üzeredir)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

“İstenmeyen Neticeden Sorumluluk”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Ayferi Göze’ye Armağan, İstanbul, 2004/1-2, (Ali Hakan Evik ile ortak yazılmış makale).

“Devlet Sırrını ve Yayılması Yasaklanan Bilgileri Açıklama ve Elde Etme Suçları”, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 2004. Cilt VIII, Sayı: 3-4, (Ali Hakan Evik ile ortak yazılmış makale).

“İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, LXIII, İstanbul, 2005, (Ali Hakan Evik ile ortak yazılmış makale).

“İnsan Ticareti”, Prof. Dr. Erdoğan Teziç’e Armağan, Galatasaray Üniveristesi. Yayınları Armağanlar Serisi No.5, 2007.

“Silahlı Örgütlenme Suçu”, GSÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006/1

“Suça Etki Eden Nedenler” Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Aydın Aybay Armağanı, İstanbul, 2007/2

“İrtikap Suçu”, GSÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007/2

“Suçluyu Kayırma Suçu”, GSÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010/1

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

“Organize Suçluluk”, Ceza Hukuku Günleri, 70. Yılında Türk Ceza Kanunu, Beta, İstanbul, 1998

2004 yılında İstanbul Üniversitesi Ceza Enstitüsü’nün düzenlediği bir panelde ”Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı”, Seçkin, Ankara, 2004.

“Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri’nde Yargılanma Usulü”, Ceza Muhakemesi Kanunu’n 3. Yılı Sempozyumu, Türk Ceza Hukuku Derneği Yayınları: 11, İstanbul, 2009, (Ümit Kocasakal ile ortak bildiri)

İspanyol Anayasa Mahkemesi”, 2010 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı, Türk Ceza Hukuku Derneği Yayınları. 16, Seçkin, Ankara, 2010, (Barış Erman ile ortak bildiri)

“İtalyan Anayasa Mahkemesi”, Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı, Türk Ceza Hukuku Derneği Yayınları. 16, Seçkin, Ankara, 2010.

“İspanyol Yüksek Yargı Kurulu”, Anayasa Değişiklikleri Çerçevesinde Yargı Bağımsızlığı, Türk Ceza Hukuku Derneği Yayınları. 16, Seçkin, Ankara, 2010.

Diğer yayınlar

“Bilişim Alanındaki Yeni Teknolojilerin Hukuksal Yansıması İtalya’daki Durum” (çeviri), İHFM, LV, İstanbul, 1997.

“İtalyan Ceza Kanunu Tasarısı”, (çeviri), İHFM, LVIII, İstanbul, 2000.

“Tehlike Suçları”, Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, İstanbul 1999.

“Cürüm İşlemek İçin Örgütlenme”, Prof. Dr. Çetin Özek’e Armağan, İstanbul, 2004.

“4422 Sayılı Yasada İletişimin Dinlenmesi ve Tespiti”, Güncel Hukuk, Ekim, 2004.

“Çocuk Pornografisine Karşı Avrupa Birliğinin Müdahalesi” (çeviri), Çocuklar Suç ve Ceza, Karşılaştırmalı Güncel Hukuk Serisi 4, Seçkin, Ankara, 2005.

“Çocuk Pornografisiyle Mücadele Eden İtalyan Hükümeti: Kanun Tasarısının Yorumu, (çeviri), Çocuklar Suç ve Ceza, Karşılaştırmalı Güncel Hukuk Serisi 4, Seçkin, Ankara, 2005.

“Kovuşturma Koşulu Olarak Yazılı Başvuru ve Eleştirisi” Şükrü Alpaslan Armağanı, İstanbul, 2007, (Ali Hakan Evik ile ortak makale)

“Basın Kanunu Hakkında Düşünceler”, Basın Hukuku GSÜ. Hukuk Fakültesi Dönmezer-Erman –Kunter Ceza Bilimleri, Kriminoloji ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Atölye Çalışmaları, Beta, İstanbul, 2007.

“İddianame’nin İadesi” Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, İstanbul, 2008

Görseller