Eş Diplomalı Doktora Başvuruları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır :

1. Başvuru için aranan ön koşulların sağlanması*

•  Doktora yeterlilik aşamasının başarıyla tamamlanmış olması

•  Tezin yürütüleceği diğer üniversite ile Galatasaray Üniversitesi’nin taraf olduğu çerçeve anlaşmanın bulunması

*Önkoşulları sağlamayan öğrencinin eş diplomalı doktora başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir.

2. Bilgilendirme

Galatasaray Üniversitesi Eş Diplomalı Doktora Eğitim ve Öğretim yönergesi, Başvuru Dilekçesi Örneği ve Protokol örneği Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrenci işlerinden ve/veya Enstitü Web sayfasından temin edilebilir. Protokol metninin hazırlanması aşamasında diğer üniversite ile yapılacak görüşmeler tez danışmanının bilgisinde ve denetiminde yürütülür. 

3. Başvuru Dilekçesi*

Galatasaray Üniversitesi Eş Diplomalı Doktora eğitim ve öğretim yönergesine uygun olarak diğer Üniversite ile birlikte hazırlanmış ve tez danışmanı tarafından imzalı Türkçe ve diğer Üniversite’nin dilinde Protokol metni örneği,  başvuru dilekçesi ile birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri’ne verilmesi gerekmektedir*.

*Protokolün başvuru değerlendirme aşamaları tamamlandıktan sonra diğer Üniversite’nin imzasına sunulması önerilmektedir. 

4.Başvurunun Değerlendirilmesi

•  İlgili Komisyon tarafından incelenerek rapor hazırlanır.

•  Komisyon Raporu Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu tarafından değerlendirilerek,  onaylanan başvurular Üniversite Senatosu’na gönderilir.

•  Başvurular Üniversite Senatosu tarafından karara bağlanır.

•  Onaylanan başvurular imzaya açılır.