◊ Eş Diploma Programı (Cotutelle)

◊ Ortak Diploma Programı (Double Diplôme)

◊ Erasmus