UlunAkturan

eposta :  uakturan@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları : 

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

2007, Doktora, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama ABD

2003, Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, SBE, İşletme Yönetimi ABD

Mesleki Geçmişi :

Akademik Görevler

2009-, Yardımcı Doçent, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD, Galatasaray Üniversitesi

2004-2009, Araştırma Görevlisi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD, Galatasaray Üniversitesi

İdari Görevler

2010-, Yönetim Kurulu Üyesi, İşletme Araştırma Merkezi Galatasaray Üniversitesi

2009-, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Galatasaray Üniversitesi

Profesyonel Hizmetler

Ulusal ve Uluslararası Profesyonel Dernek ve Kuruluşlardaki Görevler

 • 2011-, Üye, American Marketing Association
 • 2008-, Üye, Academy of Marketing
 • 2005-, Üye, Türkiye Pazarlama Derneği

Hakem – Dergiler

 • 2011, Hakem, Management Research Review
 • 2011, Hakem, Marketing Intelligence and Planning

Hakem – Konferanslar (Uluslararası Konferanslar)

 • 2011-, Hakem, European Advertising Academy, ICORIA

Verdiği Dersler    :

2010- Kalitatif Araştırma Teknikleri (Doktora) (Galatasaray Üniversitesi)

2010- Pazarlama Araştırmalarında İleri Teknikler (Yüksek Lisans) (Galatasaray Üniversitesi)

2010- Rapor Yazma Teknikleri (Yüksek Lisans) (Galatasaray Üniversitesi)

2010- Pazarlama Araştırmaları (Lisans) (Galatasaray Üniversitesi)

2009- Pazarlama İlkeleri (Yüksek Lisans) (Galatasaray Üniversitesi)

2009- Pazarlama Yönetimi (Yüksek Lisans) (Galatasaray Üniversitesi)

2009- Stratejik Perakende Yönetimi (Yüksek Lisans) (Galatasaray Üniversitesi)

2009- Nitel Araştırma (Lisans) (Galatasaray Üniversitesi)

2009- Perakende Yönetimi (Lisans) (Galatasaray Üniversitesi)

2009- Uluslararası Pazarlama (Lisans) (Galatasaray Üniversitesi)  

Akademik Yayınlar

Kitap

 • 2011, AKTURAN, U. Perakende Yönetimi: İndirimli Gıda Marketlerinde Müşteri Olma Niyetine Yönelik Bir Araştırma, İstanbul: Beta Yayınevi
 • 2008, Baş, T. ve Akturan, U., Nitel Araştırma Yöntemleri Nvivo 7.0 Ile Nitel Veri Analizi, Istanbul: Seçkin Yayıncılık
 • 2008, Öztek, Y.M., Çengel, Ö. ve Akturan, U., Yanal Pazarlama Ve Fonksiyonel Gıda Sektöründe Bir Araştırma,Istanbul: Bigart Yayıncılık
 • 2008, Öztek, Y.M., Çengel, Ö. ve Akturan, U., Hizmet Pazarlaması Ve Bireysel Emeklilik Sektöründe Bir Araştırma, Istanbul: Bigart Yayıncılık

Dergi Makaleleri

 • 2011, Akturan, U. “Celebrity Advertising In The Case Of Negative Associations: Discourse Analysis Of Weblogs”, Management Research Review, Forthcoming issue
 • 2011, Akturan, U., Tezcan, N. ve Vignolles, A. “Segmenting Young Adults through Their Consumption Styles: A Cross Cultural Study”, Young Consumers, Forthcoming issue
 • 2009, Akturan U., “A Review Of Cyber Ethnographic Research: A Research Technique To Analyze Virtual Consumer Communities”, Boğaziçi Journal Review Of Social, Economic And Administrative Studies, Vol. 23, No.1-2, 1-18
 • 2009, Akturan, U. “Tüketicilerin Cinsiyetlerine İlişkin Olarak İçgüdüsel Alışveriş Eğilimlerindeki Farklılıkların Belirlenmesi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Pilot Bir Araştırma”, Yönetim, Yıl. 20, Sayı. 64, 62-77
 • 2008, Yeniçeri T., Yaras, E. Ve Akturan U., “Determining Consumer Based Retailer Equity And The Discrimination Of Frequent Shoppers: An Emprical Study”, Boğaziçi Journal Review Of Social, Economic And Administrative Studies, Vol:22, No:1-2, 73-88.
 • 2008, Akturan, U. “Perakendecilikte Uluslararasılaşma: Gelişim Süreci, Süreci Etkileyen Faktörler Ve Giriş Stratejileri”, Marmara Üniversitesi, I.I.B.F. Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, 631-642
 • 2009, Akturan, U. “Tedarik Zinciri Yönetiminde Satınalma Fonksiyonunun Değişen Karakteri: Stratejik Satınalma” Öneri, Cilt:8, Sayı: 31, 103-111
 • 2009, Akturan, U. “Hedonik Tüketim Eğiliminin Plansız Satın Alma Eğilimi Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi”, Öneri, C.9, S.33, 109-116.
 • 2008, Yeniçeri, T. Ve Akturan, U. “Marka Yayma Stratejisinin Başarısını Farklı Değerlendiren Tüketicilerin Marka Imajı Ve Risk Algılamaları Bakımından Farklılaşıp Farklılaşmadığının Belirlenmesi” Öneri, C.29, S.14, 83-94. Out
 • 2007, Akturan, U. “Tüketicilerin Perakendeci Mağazalarda Müşteri Olma Davranışına Ilişkin Kavramsal Bir Model Önerisi”, Öneri, C.7, S.8, 189-197. Out.
 • 2007, Akturan, U. “Tüketici Davranışına Yönelik Araştırmalarda Alternatif Bir Teknik: Etnografik Araştırma”, Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:6, Sayı:11, Bahar: 2007/2, 237-252
 • 2007, Akturan, U. Ve Yeniçeri, T. “Kredi Kartını Bilinçli Kullanan Tüketiciler Ile Bilinçsiz Kullanan Tüketicileri Ayırmada Kullanılabilecek Temel Belirleyiciler Üzerine Bir Pilot Araştırma” Hacettepe Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25,2, 243-266.

Konferans Bildirileri

 • 2011, Akturan, U. “The Impact of Perceived Brand Risk on Perceived Brand Value: A Multidimensional Approach”, AMA Summer Marketing Educators Conference, 5-7 August 2011, San Francisco, USA
 • 2010, Akturan, U. “Advertising Blogosphere: Content Analysis Of Adblogs”, 9th International Conference On Research In Advertising, 25-26 June 2010, Madrid
 • 2010, Akturan, U. ve Tezcan, N. “The Effects Of Innovation Characteristics On Mobile Banking Adoption”, 10th Global Conference On Business And Economics, 15-16 Ekim 2010, Rome
 • 2008, Yeniçeri T., Yaras, E. ve Akturan U., “Owners Vs.Non-Owners Of Loyalty Cards: Identifying The Discriminating Variables Cocerning Retailer Equity Perception And Purchasing Behaviour”, Academy Of Marketing Conference, 8-10 July 2008, Aberdeen, Scotland
 • 2007, Akturan U. ve Yeniçeri T. “The Determinants Of Brand Extension’s Success In An Emerging Market: Identifying The Effects Of Parent Brand Image, Category Fit And Consumer Characteristics”, 7th Global Conference On Business And Economics, 13-14 October 2007, Rome, Italy
 • 2007, Akturan U. ve Tezcan N. “Identifying the Major Discriminative Consumption Styles And Money Attitudes Of Male And Female Young Adults”, 7th Global Conference On Business And Economics, 13-14 October 2007, Rome, Italy.
 • 2007, Yaras, E. ve Akturan U. “Identifying The Factors Effecting The Brand Loyal Consumers: The Impacts Of Quality, Fashion, Brand Conscioussness And Confusion By Overchoice”, 3rd International Conference On Business, Management And Economics, 13-17 June 2007, Çeşme, Turkey
 • 2007, Akturan, U. ve Tezcan, N. “Profiling Young Adults: Decision-Making Styles Of College Students For Apparel Products”, 6ème Journées Normandes De Recherche Sur La Consommation : Société Et Consommations, 19-20 Mars 2007, France.
 • 2006, Yeniçeri, T. ve Akturan, U. “Testing The Relationships Among Fashion Orientation, Credit Card Usage And Compulsive Buying Through Structural Equation Modeling”, 2nd International Conference On Business, Management And Economics, 13-17 June 2006, Çeşme, Turkey

Görseller