Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri : İlk dört yarıyıl öğrenci katkı payı ödemezler. Beşinci yarıyıldan itibaren öğrenci katkı payı öderler. (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payı : 129,00 TL’dir.)

Doktora öğrencileri : İlk sekiz yarıyıl öğrenci katkı payı ödemezler. Dokuzuncu yarıyıldan itibaren öğrenci katkı payı öderler. (2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci katkı payı : 129,00 TL’dir.)

2016 – 2017 Eğitim – Öğretim Yılı İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Uygulanacak Öğrenim Ücretleri : 

Güz Yarıyılı
Bahar Yarıyılı
Programın Adı
HaftalıkKredi/ Saati Kredi Başına Ücret Yarıyıl Öğrenim Ücreti
HaftalıkKredi/ Saati Kredi Başına Ücret Yarıyıl Öğrenim Ücreti
İşletme
18550.- TL9.900.-TL
18550.- TL9.900.-TL
Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir.
III Yarıyılda
180.- TL0.-TL
Pazarlama ve Lojistik Yönetimi
18550.- TL9.900.-TL
18550.- TL9.900.-TL
Programın Tamamı 3 Yarıyıl olup dersler 2 veya 3 yarıyılda tamamlanabilir.
III Yarıyılda
180.- TL0.-TL
Uluslararası İlişkiler
12550.-TL6.600-TL
12550.-TL6.600-TL
Programın Tamamı 3 Yarıyıldır
III Yarıyılda
6550.- TL6.600.-TL
İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler
15550.- TL8.250.-TL
9550.- TL8.250.-TL
Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Pazarlama İletişimi Yönetimi
15550.- TL8.250-TL
15550.- TL8.250-TL
Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı
15550.- TL8.250-TL
15550.- TL8.250-TL
Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler
15550.- TL8.250-TL
15550.- TL8.250-TL
Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Siyaset Bilimi
15550.- TL8.250-TL
15550.- TL8.250-TL
Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Finansal Ekonomi
15550.- TL8.250-TL
15550.- TL8.250-TL
Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
Ekonomi Hukuku
15550.- TL8.250-TL
15550.- TL8.250-TL
Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.
İnsan Hakları Hukuku
15550.- TL8.250-TL
15550.- TL8.250-TL
Programın Tamamı 2 Yarıyıldır.