Yükseköğretim Kalite Kurulu’nda öğrenci temsilci başvurusu

“Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar” uyarınca Yükseköğretim Kalite Kurulu’nda öğrenci temsilci olarak üye olmak isteyen Enstitümüz öğrencilerinin 19.03.2019 tarihi saat 13:00'a kadar başvuru dosyaları ile birlikte Enstitümüz Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru dosyasında niyet mektubu ve yükseköğretim alanında kalite güvencesi deneyimine ilişkin bilgi ve belgeler bulunmalıdır.