Stratejik İletişim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Bilim ve Sözlü Sınavı İçin Önerilen Okuma Listesi (2019-2020)

Levent YAYLAGÜL, Kitle İletişim Kuramları, İstanbul: Dipnot Yayınları, 2006.

Michel BOURSE ve Halime YÜCEL, İletişim Bilimlerinin Serüveni, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012.

Frank FUREDI, Korku Kültürü: Risk Almanın Riskleri, 3. Baskı Çev. Barış Yıldırım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları,

İnci ÇINARLI, Stratejik İletişim Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları, 2009.

Jean BAUDRILLARD, Tüketim Kültürü, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1997.

Michel Bourse ve Halime Yücel, Kültürel Çalışmaları Anlamak, İletişim Yayınları, 2017

Jacquie L’ETANG  ve Magda PIECZKA (der.). Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Ankara: Vadi Yayınları, 2002.

Nejat ÖZÜPEK, Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk, Konya: Tablet Kitabevi, 2005.

Banu KARSAK, Kurumsallık Parantezinde Yönetim ve İletişim.  Beta Yayınları,  2015    

Gaye Aslı SANCAR, Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler, 2. Basım, Beta Yayınları, İstanbul, 2014

Filiz PELTEKOĞLU BALTA, Halkla İlişkiler Nedir?, 8. Baskı, Beta Yayınları: İstanbul, 2012.

İnci ÇINARLI, Kriz İletişimi Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları, 2016.

Juliet ROPER, “Symmetrical Communication: Excellent Public Relations or a Strategy for Hegemony?”, Journal of Public Relations Research, 2005, 17(1), 69-87.

Beril AKINCI Vural ve Mikail BAT, Kurumsal İletişim, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013

Aysel AZİZ, Siyasal İletişim, Nobel Yayınları, Ankara, 2006

Raşit KAYA, İktidar Yumağı: Medya Sermaye Devlet, Ankara, İmge Yayınları, 2000.