Medya ve İletişim Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Giriş Sınavı Okuma Listesi

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜRADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA ANABİLİM DALI MEDYA İLETİŞİM ÇALIŞMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GİRİŞ SINAVI OKUMA LİSTESİ  Ü

Ünsal OSKAY,

İletişimin ABC’si

, İstanbul: Der Yayınları, 2004.

 

Arsev BEKTAŞ,

Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi

, İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 1996.

 

Hülya UĞUR TANRIÖVER (Ed.),

Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor Musun? ToplumsalYaşamda Kimlik İzdüşümleri,

  İstanbul: Hil Yayın, 2008.

 

Burak Özçetin, Kitle İletişim Kuramları: Kavramlar, Okullar, Modeller, İstanbul: İletişim Yayınları, 2018.

 

Nilgün TUTAL CHEVIRON,

Küreselleşme, İletişim, Kültürlerarasılık

, İstanbul: Kırmızı 

Yayınları, 2005.

 

Manuel CASTELLS,

Ağ Toplumunun Yükselişi, 1. Cilt,

İstanbul: İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Yayınları, 2005. (Özellikle 5. Bölüm).

 

Howard S. Becker, Sanat Dünyaları, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013