GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
BİLİM SINAVI ve MÜLAKAT SINAVI İÇİN ÖNERİLEN OKUMA LİSTESİ
(2018-2019)

Levent YAYLAGÜL, Kitle İletişim Kuramları, İstanbul: Dipnot Yayınları, 2006.

Michel BOURSE ve Halime YÜCEL, İletişim Bilimlerinin Serüveni, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012.

Frank FUREDI, Korku Kültürü: Risk Almanın Riskleri, 3. Baskı Çev. Barış Yıldırım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları,

İnci ÇINARLI, Stratejik İletişim Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları, 2009.

Jean BAUDRILLARD, Tüketim Kültürü, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1997.

Michel Bourse ve Halime Yücel, Kültürel Çalışmaları Anlamak, İletişim Yayınları, 2017.

Jacquie L’ETANG ve Magda PIECZKA (der.). Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar, Ankara: Vadi Yayınları, 2002.

Nejat ÖZÜPEK, Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk, Konya: Tablet Kitabevi, 2005.

Gaye Aslı SANCAR, Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler, 2. Basım, Beta Yayınları, İstanbul, 2014

Filiz PELTEKOĞLU BALTA, Halkla İlişkiler Nedir?, 8. Baskı, Beta Yayınları: İstanbul, 2012.

İnci ÇINARLI, Kriz İletişimi Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları, 2016.

Juliet ROPER, “Symmetrical Communication: Excellent Public Relations or a Strategy for Hegemony?”, Journal of Public Relations Research, 2005, 17(1), 69-87.

Beril AKINCI Vural ve Mikail BAT, Kurumsal İletişim, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013

Aysel AZİZ, Siyasal İletişim, Nobel Yayınları, Ankara, 2006

Raşit KAYA, İktidar Yumağı: Medya Sermaye Devlet, Ankara, İmge Yayınları, 2000.


Category: Duyurular , Genel , Slider