defaultAvatar eposta : sguney@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları : Radyo, Radyo Tarihi, Alternatif Radyoculuk, İnternet Radyoculuğu

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

2011- Doçent, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Uygulamalı İletişim Bilim Alanı

2007- Dr., Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Bilim Dalı

2001- Yüksek Lisans Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Radoy-TV Gazeteciliği İstanbul

1996-2000 Öğrenci Marmara Üniversitesi Radyo-TV Sinema İstanbul

Öğrenci Selçuk Anadolu Lisesi Sivas

Mesleki Geçmişi :

2000- Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul

Verdiği Dersler    :

Radyo Televizyon Tarihi ve Kuramı

Dijital Radyo Uygulamaları

İnteraktif Medya’da Görsel İşitsel Uygulamalar

Akademik Yayınlar

Kitap

Güney, S., 2009, , İstanbul – Punto: Tüm Yönleriyle Topluluk Radyoları

Makale

Güney, S., Rızvanoğlu, K., (2010), “Serving the Evolving Diasporic Communities: An Investigative Study on the Functions of Turkish Diasporic Web Sites in Germany”, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol 9, No 1, 2010, 46-71

Güney, S, Rızvanoğlu K., Köksalan, E., 2010, Journal of Intercultural Communication, Issue 22: World Wide Journey of the Needle: Cross-Cultural Web Radio Experience

Güney, S, Rızvanoğlu K., Köksalan, E., 2009, KURGU Online International Journal of Communication Studies, Vol. 1, No. 1: Radio for All? An Intercultural Study on The Web Radio User Experiences of Turkish and Dutch Students

Güney, S., Rızvanoğlu, K., 2009, Selçuk İletişim, Vol 6, No 1, s:200-213: Bir Topluluk İletişimi Modeli: İnternette Çocuk Radyosu

Güney, S, Cankaya, Ö, Köksalan, E., 2008, Westminster Papers in Communication and Culture, Vol 5, No 1, s:86-106: Turkish Radio Broadcasts in the Netherlands: Community Communication or Ethnic Market

Güney, S, Cankaya, Ö, Köksalan, E., Mahmutoğlu, V., 2005, İleti-ş-im, No 3, s:7-45: Almanya’da Türk Medyası: Entegrasyon Sorunu (Metropol FM ve Radiomultikulti Üzerine Bir Organizasyonel Çalışma)

, 2004, İleti-ş-im, No 1, s:29-51: Türkiye’de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi: İstanbul’daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma

Kitap Bölümü

Güney, S., Köksalan, E., 2006, Bilgili, C., Medyada Olmayanlar: Medya Eleştirileri 2006, İstanbul, Beta, s:37-65: Türkiye’de Ulusal Özel Televizyonculuğun Yapısal Değişimi: 4756 Sayılı Yasa ve Muhtemel Dönüşümler

Güney, S., 2005, Akbulut, N. T., Medya Eleştirileri: Gelişime İlişkin Değerlendirmeler, İstanbul, Beta, s:79-99: Korsan Radyodan Ticari Radyoya: Özgür Radyonun Düşüşü

Dergilerde Yayımlanan Makale

Güney, S., 2005, Yeni Film, No 9, s:74-80: Öyküden Sinemaya: Diyet, Bir Akad Uyarlaması

Bilimsel Toplantılarda Sunulan / Basılan Bildiri

Güney, S., Rızvaoğlu, K. & Öztürk, Ö., “Voice of Children on Web: A Case Study on an International Children’s Radio Network”, ECREA 2010-3rd European Communication Conference, http://www.ecrea2010hamburg.eu/frontend/, Hamburg/Germany.

Güney, S., Rızvanoğlu, K., 2009, 2nd International Congress of European Turks “Education and Culture , Antwerp-Belgium: Recreation of Homeland in Cyberspace: A Case Study on Diasporic Websites

Güney, S., Köksalan, E., 2008, 1st International Congress of European Turks in the Context of Education and Culture, Antwerp-Belgium: Turkish Radio Programmes in European Public Broadcasting Systems: Multiculturalism and Integration Approaches in Public Radios

Görseller