defaultAvatareposta : sserdaroglu@gsu.edu.tr

Oda No : 325

Çalışma Alanları : Uluslararası çevre yönetişimi, uluslararası işbirliği, Latin Amerika’da siyasal ve ekonomik yapılar, Brezilya dış politikası

Kişisel Web Sitesi : http://galatasaray.academia.edu/SSerdaroglu

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

Mesleki Geçmişi :

Verdiği Dersler    : 

Akademik Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

- Selcan Serdaroğlu, Ömür Süer, “An Analysis of Global Governance: How the State and Non-State Actors interact in the Turkish Banking Sector?”, Uluslararası Hukuk ve Politika-International Politics and Law, Cilt 4, Sayı 15, 2008, ss. 113-135 (WPSCA, IBSS, PAIS, SSASA, IPSA, EBSCO, IBZ,IBR)

- Selcan Serdaroğlu, “Trade and Environment at the Crossroads: Evolution of the International Governance of Biosafety”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol.1 No. 5, May 2011, ss. 111-120 (DOAJ, EBSCO, Copernicus International)

Selcan Serdaroğlu, “International Governance of Agricultural Biodiversity at the Crossroads of Biosafety and Market Dynamics”, Alternatif Politika-Alternative Politics, Cilt 3, sayı 2, ss. 134-153, 2011 (WPSCA)

Uluslararası kitaplarda bölümler :

- Selcan Serdaroğlu, “Biotechnology, Cross-Level Cooperation and the Efficiency of Governance”, Sai Felicia Krishna-Hensel (Ed.), Global Cooperation. Challenges and Opportunities in the Twenty-First Century, Ashgate Publishing Limited, Cornwall, 2006, ss. 53- 73.

- Selcan Serdaroğlu, “Regional Governance Beyond Territorial Sovereignty: A Cooperation Model for the Sustainable Use of the Tigris and Euphrates Rivers”, Howard Hensel (Ed.), Sovereignty and the Global Community. The Quest for Order in the International System, Ashgate Publishing Limited, Cornwall, 2004, ss. 167-194

Ulusal kitaplarda bölümler:

- Selcan Serdaroğlu, “Avrupa Bütünleşmesine Katkıda Bulunan bir Faktör Olarak Çevre Politikası”, Beril Dedeoğlu (Der.), Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Boyut Kitapları, İstanbul, 2003, ss. 281-327

- Selcan Serdaroğlu, “Küreselleşme, Ticaret ve Uluslararası Düzenlemeler”, Cem Karadeli (Der.), Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2005, ss. 197-241

- Selcan Serdaroğlu, “Küreselleşmenin Düzenlenmesi bir Yanılsama mıdır? Olası Çerçeveler ve Sınırları”, Özgür Adadağ, Cemil Yıldızcan (Der.), Küreselleşme ve Demokrasi, Dipnot Yayınları, Ankara, 2011, ss. 211-253

Diğer yayınları:

- Emre Gönen, Selcan Serdaroğlu, Avrupa Birliği ve Bütünleşmesinin Vardığı Nokta: 1996 Hükümetlerarası Konferans ve Türkiye’nin Bu Gelişimdeki Yeri, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, No. 137, İstanbul.

- Selcan Serdaroğlu, “La place de la soutenabilité des ressources naturelles dans les relations internationales”, Mélanges à la mémoire du Professeur Osman Zıllıoğlu, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, No. 18, İstanbul, 2000, ss. 186-207.

- Selcan Serdaroğlu, Sélim Louafi, “Recherche et gouvernance de l’utilisation et de l’échange des ressources biologiques et des savoirs traditionnels associés”, Institut du développement durable et des relations internationales, Working Paper, Paris, 8 Ocak 2007

- Selcan Serdaroğlu, “Le Protocole de Cartagena; entre commerce et environnement, un positionnement délicat dans la Convention sur la diversité biologique”, Working paper, Idées pour le débat, No.6, Institut du développement durable et des relations internationales, 2010

- Selcan Serdaroğlu, “Le Protocole de Cartagena, un bilan en demi-teinte”, L’ENA hors les murs, No. 412, Juin 2011, ss. 33-35

Görseller