OzlemDanaciYuce

eposta : odanaci@gsu.edu.tr 

Oda No : 317

Çalışma Alanları : Medyanın etkileri, Siyasal iletişim, Medya-kamuoyu ilişkileri, Kamuoyu oluşumu, Toplumsal cinsiyet (“gender”)ve medya

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

1997-2005 Doktora Marmara Üniversitesi SBE İletişim Bilimleri İstanbul

1993-1997 Yüksek Lisans Boğaziçi Üniversitesi SBE Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü İstanbul

1988-1993 Öğrenci Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü İstanbul

1982-1988 Öğrenci Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi İstanbul

Mesleki Geçmişi :

2006- Yardımcı Doçent, İletişim Bilimleri ABD GSÜ İletişim Fakültesi

Verdiği Dersler    :

COM109 – Siyasal Düşünceler Tarihi

COM243 – Toplumsal Cinsiyet ve Medya

RPP206 – Siyasal İletişim

COM318 – Kamuoyu Araştırmaları

COM312 – Türk Siyasal Yaşamı

COM405 – Bitirme Projesi l

COM406 – Bitirme Projesi ll

COE642 – Pazar Araştırmaları(Pazarlama İletişim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans)

COM572 – Siyasal Kültür ve Medya(Medya İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans)

RPS572 – Siyasal İletişim Stratejileri (İletişim Stratejileri ve Hİ Tezsiz Yüksek Lisans)

Akademik Yayınlar

Kitap

Özlem Danacı, Barlas Tolan, Hülya Tufan, Nazlı Ökten, Buket Türkmen, Jale Minibaş, 1999, 11 Nisan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul: Türkiye’den Dünyaya Bir Bakış: Türkiye’deki Avrupalı İmgesi ve Ulusal Kimlik Kurgusuna Etkileri

H. Uğur Tanrıöver, Ö. Danacı Yüce, “Symbolic Annihilation of Women in the Turkish Daily Pres”, içinde Y. Pasadeos, D. Dimitrakopoulou (Eds.), Mass Media Research: International Approaches, Athens, Athens Institute For Education and Research-ATINER, 2006, 183-192.

Ö. Danacı Yüce, “Siyasal Kimlikli Gazetelerde Kadın Kimlikleri” içinde H. Uğur Tanrıöver (Ed.), Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor musun? Toplumsal Yaşamda Kimlik İzdüşümleri, İstanbul, Hil Yayın, 2008, 157-175.

H. Uğur Tanrıöver, Ö. Danacı Yüce ve diğerleri, “Medyada Kadınların Temsil Biçimleri”, içinde Medyada Cinsiyetçiliğe Son, İstanbul, Kadınların Medya İzleme Grubu-MEDİZ Yayını, 2008, 110-164.

Makale

Özlem Danacı Yüce, Barış Kara, 2009, Jale Minibaş Poussard et Nazlı Ülbay Aytuna, Représentations Sociales et Communication -Revue de la Fac. de Communication (Numéro Spécial), İstanbul, s:377-391: “Belles de Sport”: Représentation des Femmes Dans Les Pages Sportives des Quotidiens Turcs

Özlem Danacı Yüce, Şamil K. Yüce, 2000, Bahar, Prof.Osman Zıllıoğlu Anısına Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s:307-322: Medyada Promosyon ve Malın Farklılaşması

H. Uğur Tanrıöver, Ö. Danacı Yüce, “Genres et discours: Représentation politique des femmes en Turquie”, Actes du Colloque Démocratie Participative en Europe Toulouse-Fransa, Kasım 2006, 378-387 .

Doktora Tezi

Özlem Danacı Yüce, 2005, Danışman:Prof.Dr.Filiz Balta Peltekoğlu, Marmara Üniv. SBE İletişim Bilimleri Anabilim Dalı : Siyasal Kampanyalarda Medya:Yazılı Basın Haberlerinde “Çerçeveleme” ve “Öne Çıkarma”nın Politikacı Temsilindeki Rolü

Görseller