NilgunTutalChevironeposta : ntutal@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları : İletişim, Küreselleşme, Kültürlerarasılık, Turizm ve Kent, İletişim kuramları, Feminizm

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

Doktora 1994-2000 iletişim bilimleri doktorası Robert Schuman III Strazburg

1990-1993 Yüksek Lisans iletişim bilimleri Ankara üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara

1984-1999 Lisans Basın Yayın Yüksek Okulu Gazi Üniversitesi Ankara

Mesleki Geçmişi :

2005- Doç Dr. Öğretim Üyesi Galatasary Üniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul

1990-2005 Araştırma Görevlisi, Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi İletişim Fak Ankara

Verdiği Dersler    :

COM317 – Turizm ve İletişim

COM407 – Kültürlerarası İletişim

COM282 – İletişim Araştırmaları

COM206 – Popüler Kültür ve Medya

COM405 – Bitirme Projesi l

COM406 – Bitirme Projesi ll

COM731 – Kültürlerarası İletişim (Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora)

COM701 – Seminer (Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora)

COM561 – Küreselleşme İletişim ve Kültürlerarasılık (Medya İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans)

COE591 – İnovasyon ve Yaratıcılık(Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans)

COM742 – Tüketim Kültürü ve İletişim (Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora)

SİY692 – Araştırma Yöntemleri (Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans)

COT652 – Postmodernlik ve Ekran Kültürü (Radyo-TV Yayıncılığı Tezsiz Yüksek Lisans)

Akademik Yayınlar

Kitap

Yasemin İnceoğlu ve Nebahat Akgün Çomak, 2009, Metin Çözümlemeleri, İstanbul: Ayrıntı yay., 4. Bölüm, s:183-221: Haber Yorumdan Seyir ve Gösteriye

Nilgün Tutal Cheviron, 2006, Kitap, İstanbul Kırmızı yayınları, s:211 sayfa: Küreselleşme İletişim Kültürlerarasılık

Nilgün Tutal Cheviron ve S. Ruken Öztürk, 2001, İletişim, Ankara, sayı:10, s:101-126: sinemada kadın Karakterlerin Sessizliği: Sessizlik Bir Direnme pratiği olabilir mi?

Marina Yaguello, 2001, Marksizm ve Dil Felsefesi (V. N. Voloşinov), İstanbul: Ayrıntı yay. , s:32-42: Fransızca Basıma sunuş

Abel Jeanniere, 1994, derl. Mehmet Küçük, Modernite versus Postmodernite, Ankara: Vadi yay., s:4-16: Modernite Nedir?

Claude Meillasou, 1993, Birikim, Ankara. Birikim yay., sayı:47, s:55-58: Afrikalılar Kimin İçin doğuyor

Bildiri

Nilgün Tutal Cheviron, 2007, Nurçay Türkoğlu ve melda Cinman Şimşek, Medya Okuryazarlığı, İstanbul: Kalemus yay., s:192-210: medya okuryazarlığı : erişim sorunu, göresellik ve sansasyonel

Çeviri

Luce Irigaray, 2008, , İzmir: Ara-lık yay., s:160: Doğu ve Batı Arasında: Tikellikten Topluluğa

Julia kristeva, 2007, , İstanbul: Ayrıntı yay., s:253: Ruhun Yeni HAstalıkları

Luce Irigaray, 2006, , Ankara: İmge yay., s:142: Ben sen Biz Farklılık Kültürüne Doğru

Alain Badiou, 2006, , İzmir: Ara-lık yay., s:164: Felsefe İçin Manifesto

Julia Kristeva, 2004, , İstanbul: Ayrıntı yay., s:302: Korkunun güçleri İğrençlik Üzerine Deneme

Eugene Enriquez, 2004, , İstanbul: Ayrıntı yay., s:473: Sürüden Devlete Toplumsal bağın psikanalitik Analizi

Ignacio Ramonet, 2002, İLEF Yıllık: Hollyvood ve Vietnam Savaşı

Andre Gorz, 2001, , İstanbul: Ayrıntı yay., s:212: Yaşadığımız sefalet Kurtuluş Çareleri

Roman Jacobson, 2001, Marksizm ve Dil Felsefesi (yazar) V. N. Voloşinoviçinde, İstanbul: Ayrıntı yay., s:29-31: Önsöz

Alain Touraine, 1993, Birikim, Ankara: Birikim yay., sayı: 45-46, s:116-123: Devlet ve Ulusal Sorun

Octavio Paz, 1993, Mehmet Küçük, Modernite versus Postmodernite, Ankara: Vadi yay., s:88-103: Şiir ve Modernite

Claire Brisset, 1993, Birikim, Birikim yay., 47, s:59-62: Açlıktan Kurtulma Hakkı

Dergilerde Yayınlanan Makale

Nilgün tutal cheviron, 2008, İleti-ş-im, İstanbul, sayı:9, s:203*223: Les nouvelles formues du tourisme urbain a Istanbul

Nilgün Tutal Cheviron, 2005, Doğu Batı, Ankara, sayı:30, s:65-77: İdeolojinin konumlanma alanı: Kristeva ve anlamlandırılmayanla yüzleşme

Nilgün Tutal Cheviron, 2005, Kültür ve İletişim, Ankara, sayı: 8/1, s:41-65: CNN ve Ağlardan Akıp Giden İmgelemi İnşa etme İddiası

Nilgün Tutal Cheviron, 2004, İletişim, Ankara , sayı:19: Küreselleşme söylemleri ve İletişimin Mitleştirilmesi

Nilgün Tutal Cheviron, 2003, Doğu ve batı Dergisi, Ankara, Sayı:23, s:163-175: Doğu ve Amerika Arasında Avrupa

Nilgün Tutal Cheviron ve S. Ruken Öztürk, 2002, Kültür ve İletişim, sayı: 5/1, s:65-89: Rosetta: Birinci dünyada İşsizlik ve Küreselleşmenin Tahripkar Egemenliği

Nilgün Tutal Cheviron, 2001, İletişim, Ankara, sayı:11, s:57-93: Medyanın söylemi: Haber Yorumdan Gösteriye

Nilgün Tutal Cheviron, 2000, Kültür ve İletişim, Ankara, sayı: 4/1, s:29-46: Fransız düşünürlerden Ötekilik Yaklaşımları

Bilimsel toplantılarda sunulan/basılan bildiri

Nilgün Tutal Cheviron, 2009, Les rendez vous Champlain sur le Tourisme de 2008, Kanada: Les nouvelles formes du tourisme urbain a Istanbul

Görseller