NebahatComakeposta : ncomak@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları : Dil, Söylem, Mitoloji, Edebiyat, Metin Çözümlemeleri

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi  :

1989-1993 Doktora İstanbul Üniversitesi SBE Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü İstanbul

1986-1988 Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi SBE Türk Dili İstanbul

1982-1986 Öğrenci İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul

1979-1981 Öğrenci Fatih Kız Lisesi İstanbul

Mesleki Geçmişi :

2000 Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul

1995 Yardımcı Doçent İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul

1990-1995 Türk Dili Okutmanı İstanbul Üniversitesi İstanbul

Verdiği Dersler :

COM181 – Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım l

COM211 – Metin Çözümlemeleri

COM182 – Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım ll

COM116 – Mitoloji

COM206 – Bilimsel Yazı ve Sunuş Teknikleri

COM408 – Karşılaştırmalı Edebiyat

COM405 – Bitirme Projesi l

COM406 – Bitirme Projesi ll

COT551 – Medyada Dil Kullanımı (Radyo-TV Yayıncılığı Tezsiz Yüksek Lisans)

COE521 – Reklam Metinlerinde Yaratıcı Yazarlık(Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans)

Akademik Yayınlar

Kitap

Prof.Dr.Yasemin İnceoğlu-Nebahat Akgün Çomak, 2009, , Ayrıntı yayınları, s:357: Metin Çözümlemeleri

Doç.Dr.Ali Faik Demir-Nebahat Akgün Çomak, 2009, , Bağlam yayınları, s:206: Şaman ve Türk Kültürü

Yasemin İnceoğlu-Nurdan Akıner, 2008, Medya ve Çocuk Rehberi, Eğitim Kitabevi Yayınları-Konya, s:261-281: “Mitoloji ve Medya”

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1998, , Der Yayınları, İstanbul: Sinema Kaynakçası

Nebahat AKGÜN ÇOMAK, 1995, , Der Yayınları, İstanbul: Yazının İşlevsel Kullanımı

Makale

Julianne Piddick, 2001, İÜ Basımevi ve Film Merkezi Sayı:12, İstanbul: Pencere ve Kır Yürüyüşleri: 1990′larda Austen Uyarlaması’nda Yer ve Hareket Çerçevelemesi

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 2000, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Sayı:10, İstanbul, s:123-134: Türk Basınında Kadın

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 2000, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Sayı:11, İstanbul, s:339-350: Edebiyattan Sinemaya: Yazınsal Bir Tür Olarak Aşırı Duygusallık Söyleminden Filmsel Melodram Anlatısına

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1999, Temmuz-Eylül, 25.Kare, Sayı 28, Ankara, s:48-52: Huzurda ve Hamamda Gizemli Mekan İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1999, Nisan-Haziran, 25.Kare, Sayı 27, Ankara, s:65-67: Prenses Diana’nın Ölümü: İkon ve İmaj

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1998, Liderler, İlkbahar Creative Yayıncılık, s:92-96: Çağdaşlaşma Düşüncesi ve Atatürk

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1998, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Sayı:7, İstanbul, s:297-304: Türk Sinemasında Ordu-Merkezli Sinema Dairesi’nin Önemi ve Yeri: Sinemanın Doğuşu ve Ülkemize Girişi

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1998, Ekim-Aralık, 25.Kare, Sayı 25, Ankara, s:49-59: Hint Sineması ve Feminist Yorumlar

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1998, Temmuz-Eylül, 25.Kare, Sayı 24, Ankara, s:23-35: Blue Velvet, Erkek Gelişiminin Bir Öyküsü

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1998, Nisan-Haziran, 25.Kare, Sayı 23, Ankara, s:34-39: Son Dönem Türk Filmleri Üzerine Masumiyet, Hamam, Usta Beni Öldürsene Bir Anlatı

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1997, Temmuz-Eylül, 25.Kare, Sayı 20, Ankara, s:3: Gizli Yüzün İzinde Akrebin Yolculuğu

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1997, Nisan-Haziran, 25.Kare, Sayı 19, Ankara, s:47: Piyanoda Düzgüler ve Söylem Karşıtlıkları

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1997, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, İstanbul, s:79: TV Filmi Üzerine: Yaz Yağmuru Düşle Gerçeğin Öyküsü

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1997, Nisan, 4.Boyut, İstanbul, s:19: İnsan Haklarına Dayanan Devletten İnsan Haklarına Saygılı Devlete

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1996, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, s:21: Tarihsel Süreç İçerisinde Basın Dili

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1996, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, İstanbul, s:97: Kafka Yapıtları ve Sineması

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1996, Nisan, Silahlı Kuvvetler Dergisi Sayı:348, Ankara, s:40: Avrupa güvenlik Yapısında Global Güvenlik Sisteminden Bölgesel Güvenlik: Doğru Bir Yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1996, Sinema Yazıları Sayı:3, İstanbul, s:20: Ulysses ya da Odysseus

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1995, 100.Yılında Bir Sinema Klasiği, İÜ İletişim Fakültesi Yayını, İstanbul, s:60: Bedia Muvahhit: Türk Sineması’nda Ateşten Gömlek Filmi ve İlk Türk Kadın Sanatçısı

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1995, 100.Yılında Bir Sinema Klasiği, İÜ İletişim Fakültesi Yayını, İstanbul, s:58: Türk Romanlarından Sinemaya.

Bildiri

N.Çomak-Elgiz Yılmaz, 2008, II.Congress of International Social Scientists, Bishkek,Kyrgzstan: Manas Destanı

N.Çomak-Elgiz Yılmaz, 2008, 12th Ibternational Conference on Corporate Reputation, Beljing, China: The Symbol of Reputation and Power : Dragon; A Semiotic Approach to Interculturel Transition

Pembecioğlu Nilüfer-Nebahat Akgün Çomak, 2003, 1, 1st Internatıonal Symposium Communication in the Millennium A Dialogue Between Turkish and American Scholars, TX, U.S.A., s:103-136: “A Study on the Sıtcoms ın Turkey: News Ways and Example”

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 2000, 4-5 Mart, , 4.Uluslararası Konferansı: “Belgesel Sinemada Etik ve Estetik, s:1-6: Belgesel Sinema Olgusunun Estetik/Kuramsal Dayanakları Bağlamında Yeni Bir Çözümleme Yöntem Çalışması

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1999, 6-7 Mart, , Belgesel Sinemacılar 3.Ulusal Konferansı, s:1-50: Gerçek Ona Bakanın Gözündedir

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1998, 6-7 Mart, , Belgesel Sinemacılar 2.Ulusal Konferansı, s:1-10: Belgesel Sinemada Sinema Tarihi / Tarihçisinin Önemi ve 2.Dünya Harbi ve Sonrasında ABD’nin Türkiye’ye Yardım Politikası (Truman Doktrini ve Marshall Planı)

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1997, 5-6 Haziran, , 21.Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, İstanbul, s:66-70: Liderin Etkili Dil Kullanımı ve Söylemi

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1996, 6-7-8 Mayıs, , Açık Sistem Kullanıcılar Derneği, İstanbul: Bilişim Alanıda Yeni Türkçe Sözcükler

Yüksek Lisans Tezi

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1998, , İstanbul Üniversitesi SBE: Kutadgu Bilig’in Uygurca’dan Türkçe’ye İndeksi

Doktora Tezi

Yrd. Doç. Dr. Nebahat Akgün Çomak, 1993, , İstanbul Üniversitesi SBE: Türk Basınında 1860-1876 Yılları Arasında Aile ve Kadın

Bilimsel Toplantılarda Sunulan / Basılan Bildiri

Yard.Doç.Dr.Elgiz Yılmaz-Nebahat Akgün Çomak, 2009, 13th International Conference on Corporate Reputation, Brand, Identity and Competitiveness,May 28-29 2009, Amsterdam, The Netherlands.: “The Reputation Symbol of Ottoman Empire And Turkey”

Yard.Doç.Dr.Elgiz Yılmaz-Nebahat Akgün Çomak, 2008, , II.Congress of International Social Scientits,Bishkek, Kyrgzstan: Manas Destanı

, 2007, : “Gold vs. Diamond-Traditions vs. Modernity”, International Symposium Communication ın the Milennium, 16-18.05.2007, School of Journalism At Indiana University-Bloomington,U.S.A.

Çomak Akgün N., 2004, 2nd International Symposium,Communication In The Milennium, İstanbul, s:407-416: “Becoming Local And Global And Populer At The Same Time:

Çomak Akgün N., 2003, 1, 1.Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi,İstanbul, s:177-189

Görseller