Nazli Ulbay Aytunaeposta :  nulbay@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları : İletişim Teknolojileri, Siyasi iletişim

Kişisel Web Sitesi : http://nazliaytuna.edublogs.org  

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

1997-2001 Doktora Paris I-Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Paris      Tez konusu      : Türkiye’de seçim afişleri: Cumhuriyet Halk Partisi örneği  ( 1923-1995)

1995-1996 Yüksek Lisans Paris I-Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Paris(DEA Communication, Technologie et Pouvoir )

1988-1992 Lisans  Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü İstanbul

1980-1988 Öğrenci Galatasaray Lisesi İstanbul (120. Dönem)

Mesleki Geçmişi :

1995-2011 Akademik Kadro Galatasaray Üniversitesi İstanbul

1995-2000 YÖK bursuyla yurtdışı görevlendirme Fransa Paris

1993-1995 İdari Kadro Galatasaray Üniversitesi İstanbul

Verdiği Dersler    :

COM291 – Sosyal Psikoloji

RPP205 – İkna Süreçleri

COM409 – Lobicilik

COM214 – Enformasyon Toplumu Kuramları

COM405 – Bitirme Projesi l

COM406 – Bitirme Projesi ll

SİY681 – Sosyal Etki Mekanizmaları ve Medya(Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans)

RPS541 – İkna Süreci (İletişim Stratejileri ve Hİ Tezsiz Yüksek Lisans)

COM552 – Seminer ( İletişim ve Medya Araştırmaları) (Medya İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans)

COM542 – İletişim ve Teknoloji (Medya İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans)

SİY672 – Ağ Toplumu (Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans)

RPS543 – Sosyal Medya Stratejileri (İletişim Stratejileri ve Hİ Tezsiz Yüksek Lisans)

Akademik Yayınlar

Aytuna N.,  Karsak B., Albayrak E., (2012) A proposed model for the Turkish Political Parties web sites’ efficiency: An integrated method using analytic hierarchy process, International Journal of Information Technology and Business Management, vol.8 no.1,  Dec. 2012. ISSN2304-0777Aytuna N., (2012)  The Turkish extreme right online network: The case of Nationalist Action Party’s website, in Challanges in international communication, edit. Kefalaki M., Pasadeos Y., Atiner, Yunanistan.  ISBN: 978-960-9549-72-1

Aytuna Ulbay, N., (2009). Représentation des nouvelles technologies: la biotechnologie dans la presse turque, 13 – 27, Istanbul : Galatasaray  University Press. Aytuna Ulbay, N., (2008). Interdiction des images dans les affiches électorales turques. In:  Delporte C. et al.(ed.) Quelles est la place des images en histoire ? 350-357, Paris :éditions nouveau monde.

Aytuna Ulbay, N., (2008). Hyperlinking : External hyperlink utilization of turkish political parties’ websites, 211-225 , juin (8) Istanbul : Galatasaray University press.

Aytuna Ulbay, N., (2008). Siyasal kimlikler ve ikna süreçlerinin gelişimi. In : Tanrıöver H.U., Toplumsal yaşamda kimlik izdüşümleri, 44-57, Istanbul : Hil press.

Aytuna , N. Karsak B.,(2008) Kurum İmajı ve İkna Stratejleri: Etkili İletişim Sorgulamaları   J.Minibaş Poussard, T. Erkmen editörlüğünde, “ Yönetim, İletişim ve Kültür”, Arıkan Yayınevi, Istanbul, 2008

“ Communication Interculturelle” Fransa’da Türkiye Mevsimi  kapsamında – Université Picardie-Jules Vernes , Fransa Bildiri başlığı: Diversité culturelle dans l’usage du web: le cas des partis politiques turcs, Kasım 2009

« Politics: Web 2.0 », University of London, Royal Holloway  College, Bildiri başlığı: The Turkish Extreme Right Online Network: the case of Turkish Action Party 17-18 Nisan 2008.

“Teknoloji ve İletişim, TEKİL-04”, Galatasaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Bildiri başlığı: Siyasi Partilerin oluşturdukları internet ağı yapıları, 15 Nisan 2008.

“La nation en cartes postales”, Université de Caen, Fransa Bildiri başlığı: Les cartes postales au service de la propagande kémaliste, 1923- 1946. 28-30 Kasım 2002.

« Quelle est la place des images en histoire? » Institut National de  l’Audiovisuel,  Université de Versaillles Saint-Quentin-En-Yvelines , Fransa Bildiri Başlığı : L’exemple de la Turquie: interdiction des images sur les affiches électorales turques, 1950-1979, 27-29 Nisan 2006

Görseller