MerihZillioglu

eposta : mzillioglu@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları :

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

1985 Doktora Anadolu Üniversitesi Eskişehir

1976 Lisans İstanbul Üniversitesi İstanbul

Öğrenci Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi İstanbul

Mesleki Geçmişi :

1998- Profesör Galatasaray Üniversitesi İstanbul

1992 Doçent Anadolu Üniversitesi Eskişehir

Verdiği Dersler    :

COM205 – İletişim Kuramları

CTV302 – Kültür ve Görsellik

COM501 – Medya ve İletişim Kuramları (Medya İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans)

COM405 – Bitirme Projesi l

COM406 – Bitirme Projesi ll

COE581 – Görsel Kültür(Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans)

COM712 – Gündelik Yaşamda Görsel Kültür (Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora)

RPS532 – Kültür ve İletişim (İletişim Stratejileri ve Hİ Tezsiz Yüksek Lisans)

Akademik Yayınlar

Kitap

Merih Zıllıoğlu, 1997, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını 369, Eskişehir: İletişim Bilgisi

Merih Zıllıoğlu, 1993, Cem Yayınları, İstanbul: İletişim Nedir?

Merih Zıllıoğlu, 1986, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını 68, Eskişehir: Sinematografik Bilim-Kurgu Yayınlarının Çocukların Dünya Görüşünün Oluşumu Üzerindeki Etkileri

Makale

Merih Zıllıoğlu, 1994, Humana (Bozkurt Güvenç’e Armağan…), TC Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Başvuru Eserleri Dizisi 24, s:495-500: Sevgi Derken

Merih Zıllıoğlu, 1992, Kurgu 9 (Anadolu Üniv. İBYO Yayını), Eskişehir, ,, s:35-57: Kitle İletişim Alanındaki Çalışmalarda Temel Yönelim ve Değişmeler

Merih Zıllıoğlu, 1991, Aralık, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, Eskişehir: Kültürleşme Süreci ve Televizyon

Merih Zıllıoğlu, 1990, Haziran, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, Eskişehir, s:79-90: Yazıya Doğru

Z.Merih Zıllıoğlu, 1989, Ekim, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, s:249-258: Kültürlerarası Etkileşim ve Televizyon

Bildiri

Merih Zıllıoğlu, 1996, 14.12, Değişen Televizyon Teknolojisi ve Toplum üzerindeki Etkileri. 2.Workshop, TÜSES,İstanbul: İletişim Devrimi: Beklentiler ve Kaygılar

Kitap Bölümü

Merih Zıllıoğlu (ortak çalışma), 1984, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını 17, Eskişehir: Eskişehir’de Sanayi İşçileri

Çeviri

Armand ve Michelle Mattelart, 1998, İletişim Yayınları Başvuru Serisi No:2, İstanbul: İletişim Kuramları Tarihi

Zıllıoğlu, Z., 1980, Kurgu 3 (Anadolu Üniv. İBF Yayını), Eskişehir, s:197-200: Sinemada Uzay

Görseller