KeremRizvanoglueposta : krizvanoglu@gsu.edu.tr

Oda No : 814

Çalışma Alanları : Görsel İletişim Tasarımı, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi, Kültürlerarası Kullanılabilirlik, Evrensel Kullanılabilirlik, Etkileşim Tasarımı, Mobil Kullanıcı Deneyimi, Erişilebilirlik

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

2001-2007 Doktora Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Bilişim Bilim Dalı (Doktora alan çalışması _ Universite de Michel de Montaigne Bordeuaux 3, Bordeaux)

1998-2001 Yüksek Lisans Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümü İstanbul

1993-1997 Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İstanbul

Mesleki Geçmişi :

2011 Doçent Doktor Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı İstanbul

2007 Yardımcı Doçent Doktor Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı İstanbul

1999 Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul

1997-1999 Grafik Tasarımcı Freelance İstanbul

Verdiği Dersler    :

COM303 – Etkileşimli Medya Tasarımı I

COM306 – Etkileşimli Medya Tasarımı II

JOU371 – Masaüstü Yayıncılık

JOU372 – Dönemsel Yayın Tasarımı

COM128 – Temel Tasarım

COM216 – Bilgisayar Grafiğine Giriş

COM405 – Bitirme Projesi l

COM406 – Bitirme Projesi ll

0853611 – Kullanılabilirlik Temelleri (YTÜ İletişim Tasarımı Bölümü)

0816321 – Çoklu-Ortam Tasarımında Ergonomi ve ISO Standartları (YTÜ İletişim Tasarımı Bölümü Y.lisans ve Doktora)

SİY671 – Stratejik İletişim Yönetimde Web(Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans)

COT561 – Sayısal İletişim Platformları(Radyo-TV Yayıncılığı Tezsiz Yüksek Lisans)

RPS561 – Web Sitelerinde Kullanılabilirlik ve Tasarım( İletişim Stratejileri ve Hİ Tezsiz Yüksek Lisans)

COT632 – İnternet ortamında Radyo ve Televizyon Yayıncılığı (Radyo-TV Yayıncılığı Tezsiz Yüksek Lisans)

COE581 – Görsel Kültür (Pazarlama İletişim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans)

Akademik Yayınlar

Web of Science kapsamındaki İndeksli Dergilerde ve Alan İndekslerinde yer alan Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Kerem Rızvanoğlu, 2010, Digital Creativity (AHCI), 21, 3, s:173-185. Generating Guidelines for Choosing Appropriate Metaphors in GUIs Through the Analysis of Cross‐Cultural Understanding of Metaphorical Icons: An Explorative Study with French and Turkish Users on an E‐learning Site

Rızvanoğlu, K. Güney, S. ve Köksalan, E. , 2010, Journal of Intercultural Communication, 22. World Wide Journey of the Needle: Cross-Cultural Web Radio Experience

Karagülle, P. ve Rızvanoğlu, K. , 2010, Revue des Interactions Humaines Médiatisées (Ancien titre : Revue d Interaction Homme Machine), 10, 1, s:59-82. La capacité d’advergame à construire l’équité de marque: Une étude de cas sur les deux types d’advergames

Rızvanoğlu, K. ve S. Güney, 2010, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 9, 1, s:46-71. Serving the Evolving Diasporic Communities: An Investigative Study on the Functions of Turkish Diasporic Web Sites in Germany

Gidişoğlu, S. and Rızvanoğlu (2011) Nationalism on the Internet: A Discursive Analysis of the Turkish Case. Boğaziçi Journal, Review of Social, Economic and Administrative Studies, 25(2)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Rızvanoğlu, K. Güney, S. ve Köksalan, E. , 2009, KURGU Online International Journal of Communication Studies,, 1. Radio for All? An Intercultural Study on the Web Radio User Experiences of Turkish and Dutch Students

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Güney, S., Rızvanoğlu, K. ve Öztürk, Ö. (2013) Web Radio by Children? An Explorative Study on an International Children’s Radio Network, İleti-ş-im (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını), No: 18, Haziran 2013), 61-80.

Güney, S. ve Rızvanoğlu, K. 2009, Selçuk İletişim, 6, 1, s:200-213. Bir Topluluk İletişimi Modeli: İnternette Çocuk Radyosu

Bilgici, C. ve Rızvanoğlu, K. 2009, İleti-ş-im (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını) 9, s:123-144. L’Evaluation des Pratiques de Lecture dans la Presse en Ligne: Du Journal-papier au Journal sur Internet ?,

Kerem Rızvanoğlu, 2005, İleti-ş-im (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını), 2, s:117-138. Bilişim Toplumunda İnternet Üzerinden Kültürlerarası İletişim Ve Kullanılabilirlik: Paradigmalar Ve Parametreler?

Kerem Rızvanoğlu, 2004, İleti-ş-im (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını), 1, s:175-189. The Use of Metaphors in Graphical User Interfaces: Carry On With The Metaphors or Time For A Paradigm Shift?

Ulusal Kitap

Kerem Rızvanoğlu, 2009, Eylül, Punto Yayınları, İstanbul. Başka Türlü bir İletişim Mümkün II: Herkes için Web: Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım

Ulusal Kitap Bölümü

Rızvanoğlu, K., 2005, Nesrin Tan Akbulut, Medya Eleştirileri (Gelişime İlişkin Değerlendirmeler), İstanbul, s:149-174. Grafik Arayüzler Ve “Yeni (Sayısal) Medya” Emperyalizmi: Sayısal İletişim Ortamları Hala Amerikalı

Gidişoğlu, S. and Rızvanoğlu, K. (2011) İnternette Türk Milliyetçiliği: Türk Milliyetçisi Siteler ve Ağ Yapısı Üzerine bir Analiz. In Nefret Suçları ve Söylemi (Ed.) İnceoğlu, Y., Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Uluslararası Kitap

Rızvanoğlu, K. and Çetin, G. 2013, Research and Design Innovations in Mobile User Experience, IGI Global.

Uluslararası Kitap Bölümü

Rızvanoğlu, K., Öztürk, Ö. and Çalışkan, V. 2013, Mobile Accessibility in Touchscreen Devices: Implications from a Pilot Study with Blind Users on iOS Apps in iPhone and iPad, Rızvanoğlu, K. and Çetin, G. (edi.), Research and Design Innovations in Mobile User Experience, IGI Global, 183-203.

Dergilerde yayımlanan makale

Rızvanoğlu, K., 2011, Kış, pi: Pazarlama İletişimi ve Kültürü Dergisi, 2011/01, s:18-27. Herkes için Web mümkün mü? : Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayımlanan Makaleler

Rızvanoğlu, K., and Özturk, Ö., 2013, Proceedings of 15th International Conference of Human-Computer Interaction (HCII2013), Berlin. Selection And Implementation of Navigation And Information Search Strategies in Bank Web Sites: Turkish Case.

Öztürk, Ö., and Rızvanoğlu, K., 2013, Proceedings of 15th International Conference of Human-Computer Interaction (HCII2013), Berlin. M-Commerce Usability: An Explorative Study on Turkish Private Shopping Apps and Mobile sites.

Özturk, Ö. ve Rızvanoğlu, K., 2011, Proceedings of 14th International Conference of Human-Computer Interaction (HCII2011), Berlin. How to Improve User Experience in Mobile Social Networking: A User-Centered Study with Turkish Mobile Social Network Site Users

Öztürk, Ö., Rızvanoğlu, K., Polat, S., Karanfil, F. ve Bakış, O., 2011, Proceedings of 14th International Conference of Human-Computer Interaction (HCII2011), Berlin. The Impact of “Device” in Social Networking: An Explorative Study with Turkish Social Network Site Users on the Nature of Interactions through Personel Computers and Smartphones

2010, 6-7 Mayıs, Proceedings of the 7th International Symposium of Interactive Media Design, İstanbul. A Close Look at the Phenomenon: An Eye Tracking Study on the Usability of the Profile Pages in Social Networking Sites

Güney, S. Rızvanoğlu, K. ve Öztürk, Ö., 2010, ECREA2010: 3rd European Communication Conference. Voice of Children on Web: A Case Study on an International Childrens Radio Network

Rızvanoğlu, K. and Öztürk, Ö. , 2010, 28-30 Nisan, Proceedings of the 2nd International Conference on New Media and Interactivity, İstanbul, s:449-454. What are Users Really Looking At in News Portals?: An Eye‐Tracking Study on the Homepage Usability of Popular Turkish News Portals

Rızvanoğlu, K., Öztürk, O. and Kara, B. , 2010, 28-30 Nisan, Proceedings of the 2nd International Conference on New Media and Interactivity, İstanbul, s:12-18. What Ads Say, What Audience Gets? From Semiotics to Eye Tracking, A Multi‐Method Approach for the Analysis of the Audience’s Perception of Advertisements

Rızvanoğlu, K. ve S. Güney, 2010, Proc. 2nd International Congress of European Turks: ICET2009, Antwerp, s:257-271. Recreation Of The Homeland In Cyberspace: A Case Study On Diasporic Websites

Rızvanoğlu, K. ve Ö. Özgürol, 2009, Proc. of 3rd Int. Conference of Usability and Internationalization held as part of 13th Int. Conference on Human-Computer Interaction: HCII 2009, Berlin, s:89-98. Cross-Cultural Understanding of the Dual Structure of Metaphorical Icons: An Explorative Study with French and Turkish Users on an E-learning Site

Rızvanoğlu, K. ve V. Mahmutoğlu, 2009, Proc. 1st International Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue, s:1748-1761. Küreselleşen Dünyada Yerel Muhalefet için Alternatif bir Buluşma Alanı: Yerel Web Siteleri

Kerem Rızvanoğlu, 2009, Proc. 1st International Congress on Social and Economic Issues Shaping the World’s Future: New Global Dialogue, s:1076-1093. Taksonomiden Folksonomiye Web 2.0da Paylaşım Eksenli Ortak İçerik Üretimi: Yeni Amatör Webde İmkanlar ve Sınırlamalar

Şenol, B. S. ve K. Rızvanoğlu, 2008, Proc. 6th International Symposium of Interactive Media Design, İstanbul, s:81-89. How to Find The Way: Text-Based or Map-Based Search? An Explorative Study on the Use of the Journey Planner in IETT Web Site

Rızvanoğlu, K. ve Ö. Öztürk, 2007, Proc. 5th International Symposium of Interactive Media Design, İstanbul, s:105-110. When Ritual Becomes Virtual: An Analysis of the Reconstruction of Religious Daily Practices in Turkish Islamic Websites

Rızvanoğlu, K. ve Ö. Öztürk, 2007, Proc. of 2nd Int. Conference of Usability and Internationalization held as part of 12th Int. Conference on Human-Computer Interaction: HCII 2007, Berlin, s:211-218. Local Websites as the New Existence of Traditional Local Cultures in the Virtual Space: An Overview on the Local Websites of Turkey

Kerem Rızvanoğlu, 2006, Proc. 4th Int. Symposium of Interactive Media Design, İstanbul, s:127-135. The Effect Of Culture on the Selection and Implementation of Navigation and Information Search Strategies During the Execution of a Focused Task on the Internet

Rızvanoğlu, K. ve B. Ataman, 2002, Proc. 1st Int. Symposium of Analytic Approaches to Visual Communication, İzmir, s:109-149. Poster As a Medium of Propaganda: A Content Analytic Decomposition of Revolution Posters

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Gidişoğlu, S. and Rızvanoğlu, K., 2011, Siyasi İlimler Derneği VIII. Lisansüstü Kongresi Bildiri Kitabı, Okan Üniversitesi, İstanbul. İnternette Milliyetçiliğin Tezahürleri: Türkiye’deki Türk Milliyetçisi Sitelerin Görsel ve Söylemsel Analizi.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Gidişoğlu, S. and Rızvanoğlu, K., 2010, The Annual Meeting of The International Studies Association (ISA2010), New Orleans, Louisiana, USA. Nationalism on the Internet: A Discursive and Virtual Analysis of the Turkish Case.

Gidişoğlu, S. and Rızvanoğlu, K., 20101, The Annual Meeting of The International Studies Association (ISA2011), Montreal, Canada. Cybernationalism on (Inter)Action: A Study On the Content Production and Distribution Strategies in Turkish Right-wing Nationalist Online Network.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Rızvanoğlu, K., 2006, 1. Ulusal Doktora Çalıştayı, İstanbul. Grafik Kullanıcı Arayüzlerinde Metaforların Kültürlerarası Kavranışı: Fransa ve Türkiyede bir E-Öğrenim Sitesi Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Çalışma.

Rızvanoğlu, K., 2006, TEKİL02: 2. GSÜ Teknoloji ve İletişim Günleri. Bilgisayar Okuryazarlığı ve Kültürlerarasılık: Tek bir Bilgisayar Okuryazarlığı Mümkün müdür?

Çeviri

Rızvanoğlu, K., O. Özcan ve E. Yantaç, 2007, International Organization for Standardization (ISO) , İstanbul. TS EN ISO 14915: Çoklu Ortam Kullanıcı Arayüzleri için Yazılım Ergonomisi

Rızvanoğlu, K., Ö. Öztürk ve B. Ataman, 2004, Games for Actors and Non-Actors (Augusto Boal), İstanbul. Oyuncular ve Oyuncu Olmayanlar için Oyunlar

Yüksek Lisans Tezi

Kerem Rızvanoğlu, 2001. Propaganda Afişlerinin Tarihsel Gelişimi: Başlangıcından 1968’e

Doktora Tezi

Kerem Rızvanoğlu, 2007, İstanbul. Grafik kullanıcı arayüzlerinde metaforların kültürler arasi kavranışı : Fransa ve Türkiye’de seçilen bir e-öğrenim sitesi üzerinden karşılaştırmalı bir çalışma

Görseller