InciCinarlieposta : icinarli@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları : Sağlık iletişimi, halkla ilişkiler kuramları, kriz ve risk iletişimi, halkla ilişkiler kampanya tasarımı, halkla ilişkilerde eleştirel yaklaşımlar, spin ve manipülasyon

Kişisel Web Sitesi : http://alternatifiletisim.blogspot.com

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

2000-2004, Doktora, Marmara Üniversitesi SBE İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Halkla İlişkiler Bilim Dalı, İstanbul

1992-1996, Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi SBE Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, İstanbul

1988-1992, Lisans, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halka İlişkiler Bölümü, İstanbul

1979-1987, Galatasaray Lisesi, İstanbul

Mesleki Geçmişi :

2011- …..   Doçent Doktor Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul

2004- 2011 Yardımcı Doçent Doktor Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul

1994-2004  Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul

Verdiği Dersler    :

RPP201 – Halkla İlişkiler Kuramları ve Modelleri (Lisans)

RPP401 – Halkla İlişkiler Kampanyaları Tasarımı (Lisans)

RPP304 – Kriz ve Risk İletişimi Yönetimi (Lisans)

RPP404 – Sağlık İletişimi (Lisans)

COM405 – Bitirme Projesi l (Lisans)

COM406 – Bitirme Projesi ll (Lisans)

SİY611 – Halkla İlişkiler Kuramları ve Etik(Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans)

RPS591 – Halkla İlişkiler Kuramları ve Etiği (İletişim Stratejileri ve Hİ Tezsiz Yüksek Lisans)

COE634 – Kriz İletişimi Yönetimi (Pazarlama İletişim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans)

SİY632 – Sağlık İletişimi (Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans)

SİY622 – Kriz İletişimi Yönetimi(Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans)

COM751- Risk Toplumu, Korku Kültürü ve Medya (Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora)

Akademik Yayınlar

Kitap

İnci Çınarlı (ed.), Belirsizlik Toplumunun Krizi, İstanbul: Beta Yayınları, 2009.

İnci Çınarlı, Stratejik İletişim Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları, 2009. (İkinci  Baskı: 2013).

İnci Çınarlı, Sağlık İletişimi ve Medya, (yayınlanmış doktora tezi), Ankara: Nobel Yayınları, 2008.

Kitap Bölümleri

İnci Çınarlı ve Elgiz Yılmaz, “The Media Manufacturing The Sense of Health, Illness and Disease: Health Coverage in Turkish Newspapers”, Isabelle Lange and Zoe Norridge (eds.), Illness, Bodies and Contexts: Interdisciplinary Perspectives, Oxford, UK, ss:179-197, 2010.

İnci Çınarlı, “Risk Toplumunda Sorumluluk Kavramı ve Medyanın Risk İletişimindeki Rolü Üzerine”,  İnci Çınarlı (ed.), Belirsizlik Toplumunun Krizi, İstanbul: Beta Yayınları, 2009, ss.3-22.

İnci Çınarlı, “Bilim ve Sağlık Haberciliği: Kamu Yararına Doğru, Ulaşılabilir ve Kullanılabilir Enformasyon İletimi ve Sorumluluklar”, Metin Işık ve Ayhan Erdem, Tüm Yönleriyle Medya ve İletişim, Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları, 2008, ss.145-166.

İnci Çınarlı ve Elgiz Yılmaz, “Sağlık Bilincinin Oluşturulmasında Medya Okuryazarlığının Önemi”, Medya Okuryazarlığı, Nurçay Türkoğlu ve Melda Cinman Şimşek (ed.), İstanbul: Kalemus Yayınları, 2007, ss.266-276.

Makaleler

İnci Çınarlı ve Halime Yücel, “Sağlık İletişiminin Bakış Açısı ile Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet”, İnci Çınarlı ve Halime Yücel (eds.), İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, Özel Sayı No.3, ss:31-51.

Yasemin İnceoğlu ve İnci Çınarlı,’Media Literacy’: Why It Is So Critical to Democratisation Process in Turkey?” 2006, April, eSS, India, http://www.esocialsciences.com/Articles/displayArticles.asp?Article_ID=469, 2006.

İnci Çınarlı,  ”Risk İletişimi Açısından SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) Salgını”, İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, No.02 , Haziran 2005, ss:55-69.

İnci Çınarlı, “Döngü Uzmanları (Spin Doctors), Medyatik Yalan ve Kamu Manipülasyonu”, İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, No.1, Aralık 2004, ss:165-174.

Konferanslarda Sunulan ve Yayınlanan Bildiriler

İnci Çınarlı, “Media Advocacy and Risk Communication”, International Health Promotion and Communication Symposium, 11-13 April 2011, Istanbul.

İnci Çınarlı ve Gaye Aslı Sancar, “Conflicting Stakeholder Priorities in Sustainability Strategies: Coca-Cola and Water Management in Turkey”, GIRA’2010 Corporate Governance, Innovation, Social and Environmental Responsibility Conference, Lizbon, Portugal, 9-10  September 2010.

Yasemin İnceoğlu ve İnci Çınarlı,  ”A Critical Analysis of Turkish Media Landscape for a Better Media Literacy Education”, Fudan University School of Journalism, Communication and China Fudan Forum: Media Literacy and Citizenship, Shanghai/China, http://academic.mediachina.net,  http://www.cclw.cn, 2007

Yasemin İnceoğlu, İnci Çınarlı ve Sedat Aral, “Weapons of Mass Destruction or Weapons of Mass Deception?”,  International Forum for Social Sciences and Health, Yeditepe Üniversitesi(Ağustos 2005), http://www.esocialsciences.com/Articles/displayArticles.asp?Article_ID=375, February 2006.

Yasemin İnceoğlu ve İnci Çınarlı,  ”Global Media and The Manipulation of Civilizations: The Caricature Controversy”, Internationalising Media Studies: Imperatives and Impediments, Westminster University, UK, http://www.esocialsciences.com, 15-16 September 2006.

Çeviri Kitap ve Makaleler

Ibrahim Al-Marashi, “Irak Rehine Krizi: Adam Kaçırma Eylemleri, Kitle İletişimi ve Irak Direnişi”, İnci Çınarlı (ed.), Belirsizlik Toplumu’nun Krizi, İstanbul: Beta Yayınları, 2009.

Pierre-Jean Amar,  Basın Fotoğrafçılığı, İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2009.

Jean Baubérot, “La Laicité en France: L’Histoire et La Situation Actuelle”, Symposium International des Relations Etat-Religion et La Construction des Affaires Religieuses en Turquie, İstanbul: Cem Vakfı Yayınları, No:2, 1998.

Nathalie Clayer, “Arnavut Bektaşiliğinin Yüksek Mevkileri”, Cem Dergisi, İstanbul, 66, 1997.

Çalıştaylar, Paneller ve Eğitimler

“Örneklerle Sağlık Haberciliği”, Doğru ve Etkili Sağlık İletişimi İçin Sağlık Haberciliği-Programcılığı Eğitim Toplantısı, Harran Üniversitesi Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, 12-13 Aralık 2013, Şanlıurfa.

“Sağlık İşyerinde Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Medya” başlıklı sunum, TBB İnsan Hakları Merkezi, “Şiddet Sağlığa Zararlıdır” Paneli, Van, 21 Eylül 2013.

“Sağlık Personeline Yönelik Şiddetin Medyada Temsili” başlıklı sunum, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, 18.12.2012.

Harran Üniversitesi Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin Sağlığının Geliştirilmesi Programı kapsamında “Yerel Medyaya Sağlık Haberciliği Eğitimi”, Şanlıurfa, 9 Aralık 2012.

“Medyada Savunuculuk” Oturumu, Sağlık İletişimi Çalıştayı, T.C.Sağlık Bakanlığı, Ankara, 24-25 Kasım 2011.

“Risk Faktörlerine Yönelik Müdahaleler” Oturumu, Türkiye Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Çalıştayı, T.C.Sağlık Bakanlığı, Ankara, 24-26 Şubat 2010.

İnci Çınarlı ve Elgiz Yılmaz, “Kurumiçi İletişim” Semineri, İstanbul Eğitim Hastanesi, 18 Nisan 2005.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

IAMCR (The International Association for Media and Communication Studies).

EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association).

Görseller