Halime Yuce Bourse

eposta :  hbyucel@gsu.edu.tr

Oda No :

Travaux : 

Akademik Hayatı

Education :

1998-2001 Doktora Programı İstanbul Üniversitesi Tanıtım ve Halkla İlişkiler, İstanbul

1995-1997 Lisans Programı İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Bilim Dalı İstanbul

1990-1994 Öğrenci Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü İstanbul

1982-1990 Öğrenci Galatasaray Lisesi İstanbul

Mesleki Geçmişi :

2001- Yardımcı Doçent Doktor Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul

1995-2001 Araştırma Görevlisi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi İstanbul

Verdiği Dersler    :

RPP203 – Reklamcılığın Temel İlkeleri

RPP303 – Göstergebilim ve İletişim

RPP204 – Reklam Planlaması ve Yönetimi

RPP362 – Reklam Kampanyaları Analizi

RPP482 – Reklam Kampanyaları Tasarımı

COM405 – Bitirme Projesi l

COM406 – Bitirme Projesi ll

SİY631 – Görsel Kültür(Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans)

RPS582 – Reklam Stratejileri( İletişim Stratejileri ve Hİ Tezsiz Yüksek Lisans)

COE513 – Reklam ve Kampanya Analizleri(Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans)

Akademik Yayınlar

Ulusal yayınevi tarafından yayımlanan kitap

Halime Yücel, Michel Bourse, İletişim Bilimlerinin Serüveni, Ayrıntı yayınları, 2012.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Banu Karsak, Halime Yücel, “Le couple homme et femme dans les publicités de parfum occidentaux en Turquie: essaie d’analyse sémiotique”, Signe, discours et société , .2008 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Halime Yücel, “A propos des identités visuelles dans les publicités”, Signe, discours et société, 2009

Halime Yücel, “Signes et discours dans les publicités politiques turques”, Signe, discours et société , 2010

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

Halime Yücel, Contacts des Langues II. Les Mots Voyageurs et l’Orient konferansı dahilinde “Contacts des Langues II. Les Mots Voyageurs et l’Orient” bildiri kitapçığındaki “La publicité: une nouvelle source d’emprunts”, 377-386 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2003.

Halime Yücel , E. Yılmaz, 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi “İletişimin Çocuğa Etkisi” konferansı dahilinde “2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi;İletişimin Çocuğa Etkisi” bildiri kitapçığındaki “Reklamlarda Çocuklara Yüklenen Temel İşlevlerin Toplumsal Koşullandırmaya Etkisi”, 371-384 pp., İstanbul, Türkiye, Nisan 2005

Halime Yücel, Francophonie: Conflit ou Complementarité Identitaire konferansı dahilinde “Actes du colloque international. Francophonie: Conflit ou Complementarité Identitaire” bildiri kitapçığındaki “Communication et langue de l’autre, étude de cas: les emprunts a la langue française dans les publicités turques de 1930 a aujourd’hui”, 921-938 pp., Beyrut, Lübnan, Haziran 2008

Halime Yücel, “Images touristiques publicitaires sur İstanbul”, Les images comme mode d’apréhension des mondes touristiques, Poitiers Üniversitesi (videokonferans), Haziran, 2012.

Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler :

. Halime Yücel, “Reklamlarda İnsanbiçimsellik”, İletişim: Araştırmaları Dergisi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2003

Halime Yücel, “Genç Parti Reklamları İçin Bir Söylem Çözümlemesi”, İletişim Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 2003.

Halime Yücel, “Reklam ve Kadın”, Sivil Toplum Dergisi , 2004.

Halime Yücel, “Reklamlarda Siyah-Beyaz Kullanımı”, İleti-ş-im. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını,2005

Halime Yücel, “Türk Reklamında Kadın İmgesinin Gelişimi”, Kadın Çalışmaları Dergisi, 2006

Halime Yücel, Barış Kara, “Reklamda Çocuk İmgesinin İşlevi”, İleti-ş-im Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını , 2007.

Halime Yücel, “Analyse Comparée de discours des publicités politiques faites par les partis politiques turcs pour les éléction générales de 2002″, İleti-ş-im. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayını , 2007

Halime Yücel, “Kozmetik Reklamlarında Kadın ve Nesne İlişkisi”, Kilad , Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2002

Halime Yücel, “Kapitalizmin Gerçekçiliği Olarak Reklam”, Prof.Dr.Osman Zıllıoğlu Anısına, Galatasaray Üniversitesi Dergisi, Bahar 2000.

Halime Yücel, “Abdi İpekçi ve Demokrasi”, Yıldızhan Yayla’ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları,2004.

Halime Yücel, “Afişler arasında”, İstanbul, Türk tarih Vakfı yayınları, Temmuz 2005.

Halime Yücel, Reklamlarda Otomobil ve İnsan, Erdoğan Teziç’e Armağan, 2007.

Halime Yücel, “2007 Genel Seçimleri İçin Yapılan Reklamların Söylem Analizi”, Kamu’da Soayal Politika, cilt:2, Sayı:3, 2007.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Halime Yücel, 1. Ulusal İletişim Sempozyumu konferansı dahilinde “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık” bildiri kitapçığındaki “Siyasal Parti Reklamları İçin Söylem Çözümlemesi”, Ankara, Türkiye, Mayıs 2000

Halime Yücel, Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma konferansı dahilinde “Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Bildiri Kitapçığı” bildiri kitapçığındaki “Lüks Tüketim Ürünü Reklamlarında Kadın İmgesi”, 143-150 pp., İstanbul, Türkiye, Mart 2004………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm

Halime Yücel, (ed. M. Işık), “Reklamda Tüketim Değerleri”,Tüm Yönleriyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım , Konya, Eğitim Kitabevi, 2007.

Halime Yücel, (ed.Y.Giritli İnceoğlu, N. Akıner), “Çocuk ve reklam: Televizyon reklamlarının çocuk üzerine etkileri”, Medya ve Çocuk Rehberi, Konya, Eğitim Kitabevi, 2008.

Halime Yücel, (ed.Y. Giritli İnceoğlu, N.A. Çomak), “Groupe Mu: Edelin, Klinkenberg, Minguet”, Metin Çözümlemeleri, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2009.

Çeviri Kitaplar:

Armand Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, İletişim Yayınları, 2001, 2005 (Çev. Halime Yücel).

Armand Mattelart, Bilgi Toplumunun Tarihi, İletişim Yayınları, 2004. (Çev. Halime Yücel).

Pierre Bourdieu, Karşı Ateşler, Yapı Kredi Yayınları, 2006 (Çev. Halime Yücel).

Eric Maigret, Medya ve İletişim Sosyolojisi, İletişim Yayınları, 2011 (Çev. Halime Yücel).

Görseller