fusunturkmen

eposta :  fturkmen@gsu.edu.tr

Oda No :

Çalışma Alanları : İnsan Hakları, ABD Dış Politikası

Akademik Hayatı

Eğitim Geçmişi    :

1991 Uluslararası İlişkiler, Doktora Cenevre Üniversitesi Cenevre

1982 Siyasal Bilgiler George Washington Üniversitesi Washington D.C.

1975 Notre Dame de Sion Fransız Lisesi İstanbul

Mesleki Geçmişi :

1999- Doçent Galatasaray Üniversitesi İstanbul

1991-1996 Uluslararası Memur B.M. Filistin Mültecilerine Yardım Teşkilatı (UNWRA) Viyana

1988-1989 Stajyer Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Merkezi Cenevre

1983-1989 Cahiers d’Histoire et Politique Internationales Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cenevre Üniversitesi Yüksek Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Cenevre

Verdiği Dersler    :

Araştırma Teknikleri ve Yöntem Konferansı (Seminer Dersi)

Uluslararası Örgütler

İnsan Haklarının Uluslararası Planda Korunması

A.B.D. Dış Politikasının Siyasal Dinamikleri

Avrupa ve İnsan Hakları

AB’nin Dış İlişkileri

Olaylar ve Doktrinlerle Amerikan Dış Politikası

Akademik Yayınlar

Makale

Füsun Türkmen, Turkish-American Relations: A Challenging Transition, *Turkish Studies, Vol. 10 No. 1, (2009)

Füsun Türkmen, Anti-Americanism as a Default Ideology of Opposition: Turkey as a Case Study, *Turkish Studies, Vol. 11 No.3 (2010)

Füsun Türkmen, 2008, Şubat, Human Rights Quarterly, A.B.D, 30: The European Union and Democratization in Turkey:The Role of the Elites

Füsun Türkmen, 2005, Mayıs-Haziran-Temmuz, Doğu Batı dergisi: A.B.D’nin Dış Politikası: Devamlılık ve Değişim

Füsun Türkmen, 2004, Premier trimestre, Cahiers de l’Orient, Paris: Les Etats Unis et la Turquie: où vont-ils?

Füsun Türkmen, 2002, Sonbahar, Frank Cass Publishers , Turkish Studies, Londra, 3, Sayı:2: Turkey and the Korean War

Füsun Türkmen, 2002, Sonbahar, Turkish Policy Quarterly, Istanbul: The Human Rights Factor in Turkey-EU Relations

Füsun Türkmen, 2001, Haziran, Modernisation et Modernisme dans les pays arabes et en Turquie au XXème siècle, Tunus Temimi Vakfı Yayını: L’altérité de la Turquie: caractéristiques et paradoxes du processus de modernisation politique

Füsun Türkmen, 2001, Ocak, Foreign Policy, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını: İnsan Hakları Denklemi

Füsun Türkmen, 2000, Bahar, The Great Silk Road, Azerbaycan: The OSCE After the Istanbul Summit

Füsun Türkmen, 1999, Nisan, Le Kémalisme et les Kémalistes, Tunus Temimi Vakfı Yayını: Les droits de la femme et les réformes d’Atatürk

Bildiri

Füsun Türkmen, 2005, Ağustos, , First Global International Studies Conference- Istanbul: Cyprus 1974 Revisited: was it humanitarian intervention?

Füsun Türkmen, 2004, Ekim, , Brüksel: Le gouvernement AKP en Turquie:synthèse ou paradoxe?

Füsun Türkmen, 2003, Haziran, IPSA World Congress, Durban, Güney Afrika: Between Ethics and Politics: The Dilemma of Humanitarian Intervention

Füsun Türkmen, 2002, 24-27 Mart, ISA Convention, , New Orleans/A.B.D: Human Rights and Foreign relations:the Turkish case

Füsun Türkmen, 2002, 7 Mayıs, TESEV-İsveç Başkonsolosluğu, , Istanbul: Human Rights Conventions:the Turkish Perspective

Füsun Türkmen, 2002, 3-5 Temmuz, ODTÜ 1. Uluslararası İlişkiler Konferansı, , Ankara: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde İnsan Hakları Faktörü

Füsun Türkmen, 2001, 19-21 Ekim, Inter University Seminar on Armed Forces, ABD: The Military Establishment in Turkey: A Historical Overwiew of its Socio-Political Role

Füsun Türkmen, 2000, 1-5 Ağustos, IPSA Dünya Kongresi, Québec,Kanada: Women in Turkey : An Unfinished Struggle

Füsun Türkmen, 1999, 29 Ekim, Centre Culturel Anatolie, , Paris,Fransa: De l’Empire Ottoman à la République: la femme turque

Kitap

Füsun Türkmen (ed.) Turquie, Europe: Le Retour des Nationalismes? *Paris, L’Harmattan, (2010)

Füsun Türkmen, İnsan Haklarının Yeni Boyutu: İnsancıl Müdahale, Istanbul, Okumuş Adam yayınları, 2006

Kitap Bölümü

Füsun Türkmen, 2007, Zehra F.Kabasakal Arat, Human Rights in Turkey, Pennsylvania University Press,A.B.D : Turkey’s Participation in Global and Regional Human Rights Regimes

Füsun Türkmen, 2003, Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Istanbul: Avrupa Birliği ve İnsan Hakları

Teknik Rapor

“At the Dawn of a New Century : Turkey-USA Partnership”, Global Relations Forum, Task Force Report 2011

Doktora Tezi

Füsun Türkmen, 1991, Cenevre Üniversitesi, , İsviçre: Le Président Carter,les Droits de l’Homme et l’ U.R.S.S

Görseller